Opgave om brug af medier i undervisningen i 7. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Dansk 4. - 10. klassetrin
 • Godkendt
 • 14
 • 10748
 • PDF
 • 12-05-2009

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Opgave om brug af medier i undervisningen i 7. klasse

Opgave om brug af medier i undervisningen i 7. klasse.

Problemstilling
Eleverne i 7.x var en stor håndfuld at håndtere. Der var mange ting, der gjorde det svært at gennemføre undervisningen, eleverne var meget tydeligt præget af pubertet og manglende motivation for læring. Størst af alt var problemet, at eleverne var urolige og ukoncentreret, hvilket giver mig problematikken:

Hvordan planlægger jeg et medieundervisningsforløb i en klasse, der er præget af urolige elever?

Indhold

Indledning
Problemstilling
Undervisningsplan
Læringsforudsætninger
Mål
Fagdidaktik og didaktik
Tilrettelæggelsen af forløbet
Undervisnings, arbejds- og organisationsformer
Undervisningsformer
Arbejdsformer
Organisationsformer
Fagdidaktiske overvejelser
Mål og evaluering
Evaluering
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning
Min praktikgruppe og jeg, havde fornøjelsen af 7.x på X, i X. Vi planlagde et undervisningsforløb bestående af 5 timer om ugen, i 5 uger. Klassen bestod af 26 elever, hvoraf 14 var drenge og 12 var piger. Inden praktik-starten mødtes vi med klasselæreren til førvejledning. Under praktikken modtog vi praktikundervisning af Xs praktikvejleder X, i emnerne ledelsesopgaver i folkeskolen og Teamsamarbejde. Der var få timer som blev flyttet, da eleverne havde andre aktiviteter, bl.a. skulle de på 'præstetur' i forbindelse med deres kommende konfirmation.
Igennem førsamtaler og førvejledning med klasselærerne fik vi af vide, at eleverne var super urolige, var ukoncentreret og 'hormon-forstyrret'. Elevernes faglige niveau blev fastslået via prøver inden vores ankomst, prøverne viste at ca. 3 elever lå i toppen, mens 10 elever lå på middel og resten af klassens, 13 elevers faglige niveau lå under middel. Klassen blev efter 6. klasse brudt op, ligesom de 2 andre 6. klasser på skolen. Eleverne blev blandet og delt op i to 7. klasser. 7.x består altså af elever fra 3 forskellige klasser. Den oprindelige klasse (6.b) havde min praktikgruppe og jeg i praktik sidste år. Klassen bar præg af et konstant lærerskift og dette synes at havde fortsat op i 7. klasse. Elevernes dansklærer overtog dem i 7.kl. Matematik, Engelsk og Tysklærerne er ligeledes nye lærer i klassen. Matematiklæreren langtidssygemeldte sig inden vores praktik-start og Engelsk læreren sagde op.
X Kommune er en af de kommuner med mindst penge. Der var ca. 40.000 kr. til hver elev i kommunen sidste år, hvor der ca. er det dobbelte beløb til eleverne i de andre kommuner. X kommune er en forholdsvis svag kommune, udover de mange ufaglærte borgere er kommunen præget af meningsløs vold, der roterer rundt blandt de 15-18 årige.1... Køb adgang for at læse mere

Opgave om brug af medier i undervisningen i 7. klasse

[3]
Bedømmelser
 • 23-05-2011
  Opgaven handler meget om forfatterens praktikforløb, hvilket kan virkde en smule irelevant. Man der er dog også nogle gode ting med, og alt i alt kan den bruges til inspiration
 • 04-02-2011
  Udmærket opgave til at komme igang på - god inspiration
 • 13-03-2012
  God opgave til inspiration