Professionsopgave i billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 12
  • 4625
  • PDF
  • 19-04-2011

Professionsopgave i billedkunst

Professionsopgave i billedkunst, som omhandler stregens/strøgenes betydning og den æstetiske læringsproces i arbejdet med det multikulturelle.

Kan fælles mål for billedkunst rumme en mere seriøs undervisningstilgang mht. andre landes kunstformer?

Indledning
Opgaven søger svar på spørgsmål, som jeg ikke engang vidste at jeg søgte.

Det centralt udgangspunkt i denne opgave er netop at præsentere eleverne for mere dybdegående aspekter af andre landes kunstformer og læringsprocesser.

Denne opgave handler om kunstformer og læringsstrategier i forhold til Orientens Brush Painting. Jeg vil se, om det er muligt at benytte Vestens forståelse af billedkundskab i undervisningen af Orientens brush painting. Fra Han dynastiet (403-221 f.v.t.) er Kina blevet set som en af verdens ældste kunsttraditioner, og hermed en af verdens første lande som har oplevet kunst som en mere eller mindre æstetisk læringsproces, ad modum et bevidstheds dannende/ændrende og udviklende vehikel, mere herom senere i opgaven. Kunstnerens mentale og (u)harmoniske tilstand spiller en væsentlig rolle i maleriets fremtoning og udførelse.

Problemformulering
Hvordan kan jeg, som kommende lærer i billedkunst, anvende min baggrund som udlært Mester i Orientens Brush Painting, især omkring stregens/strøgenes betydning og den æstetiske læringsproces, i arbejdet med det multikulturelle? Kan fælles mål for billedkunst rumme en mere seriøs undervisningstilgang med hensyn til andre landes kunstformer?

Underviserens kommentar

Tankevækkende læsning. Interessante paralleller drages.en eksemplarisk professionsopgave. Den er flot, flot, flot. En sjældent set dybde i refleksionsniveau.

Forfatterens kommentar

Jeg vil havde understreget at Picasso tilhørte en anden tid og tankevæsen og at billedsamtalen støtter elever i verbalisere og åbnes.

Indhold

Indledning 2.
Metode 3.
Problemstilling 3.
Problemformulering 4.
Faglige Begrundelser for valg af emnet 4.
Teori og analyse 5.
Konklusion 9.
Litteraturliste 11

Uddrag

Metode
For at undersøge de æstetiske læringsprocesser implicit i billedkunst og børnebilledforskning fra et vestligt perspektiv vil jeg benytte mig af de teorier og forståelser, som Helene Illeris og Kristian Pedersen fremlægger. Jeg anvender teorier, som giver indsigt i Østens æstetiske læringsprocesser, baseret på forfatter, kunsthistoriker og kunstkritikker Mester Xie He's 6 principper i Brush Painting (5. århundrede).

Jeg vil derefter lave en komparativ analyse af de to perspektiver og en konklusion omkring anvendeligheden af begge teorier. Jeg vil samtidigt undersøge, om de teknikker anvendt i Brush painting kan overføres til arbejdet med streger og strøg i billedkunstundervisningen for indskolingselever i 2. og 3. klasser.

Til undersøgelse af anvendte teknikker, i forhold til streger og strøg, vil jeg kigge på en af Vestens mest fremtrædende kunstere, Pablo Picasso, samt forholde mig til Østens kalligrafi og Brush Painting teknikker. Sidst men ikke mindst vil jeg undersøge om fælles mål for billedkunst kan rumme en mere seriøs undervisningstilgang til andre landes kunstformer og kulturer.

Jeg begrænser opgavens indhold til kun at omfatte Orientens kunstform og kultur. Jeg anvender egne empiriske erfaringer fra praktikforløbet i forhold til konklusionen om brugbarheden i et undervisnings forløb. Som svar på spørgsmålene præsenteret i opgavens problemformulering, vil jeg i konklusionen opsamle de forskellige elementer indeholdt i den fagdidaktiske undervisningsplanlægning.

Det fagdidaktiske forløb er dermed belæg for de teorier og praksis som var udgangspunkt for opgaven, og jeg berører Ole Reinholdts teorier om fagdidaktisk undervisningsplanlægning i faget billedkunst... Køb adgang for at læse mere

Professionsopgave i billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.