Problemorienteret projektarbejde i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 21
  • 5069
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2001
  • 18-03-2002

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Problemorienteret projektarbejde i matematik

Eksamensopgave i matematik med et eksempel på hvordan man kan inddrage problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen.

Vi vil i denne opgave beskæftige os med problemorienteret projektarbejde. Uden at gå i dybden med analyse af arbejdsformen, ønsker vi at give et billede af, hvilke overvejelser der ligger bag projektarbejde, og hvordan man kan anvende denne i matematikundervisningen. Dette indebærer bl.a. undersøgelse af netop denne arbejdsform i forhold til lignende arbejdsmetoder og dermed en vurdering af fordele og ulemper samt klargørelse af lærerens og elevernes roller i arbejdet.

I opgaven er det målet at skitsere et undervisningsforløb i en 6. klasse, hvor der anvendes problemorienteret projektarbejde, som skal udmunde i et produkt. Dette produkt vil være udsmykning af en grå og kedelig idrætshal i form af geometriske figurer lavet i træ.

Indhold

Emneafgrænsning 2
Indledning/begrundelse for emnevalg 2
Pædagogiske overvejelser 3
Hvad er problemorienteret projektarbejde? 3
Principperne bag projektarbejde 5
Lærerens rolle 6
Elevens rolle 7
Fordele og ulemper ved problemorienteret projektarbejde 7
Fordele 8
Ulemper 8
Projektarbejde i forhold til matematik 8
Undervisningsforløbet – planlægning 10
Målet med projektet 10
Arbejdsform 10
Undervisningsforløbet 10
Indledende fase 10
Matematikken 11
Elevforudsætninger 12
Logbog/evaluering 12
Guldkornsbog 14
Økonomi 14
Geometri 14
Målestoksforhold 15
Afrunding 15
Litteraturliste 17
Bilag 1 - 18

Uddrag

Indledning/begrundelse for emnevalg
Tilbage til tiden omkring den første skolelov i 1814 og frem til læseplansrevisionen 1968-1976 havde man regning på de første klassetrin. På de mellemste klassetrin var geometri og aritmetik adskilte områder, og på de ældste klassetrin var visse matematiske områder begrænset til udvalgte elever. I april 1976 udarbejdede Danmarks Matematiklærerforening sit eget forslag til en vejledende læseplan, hvor der blev givet et bud på indførelse af ”matematik for alle elever og på alle klassetrin”.

Kernen heri var, at udvikle faget med udgangspunkt i ”den for eleverne kendte omverden gennem oplevelsesprægede situationer”. Samtidig blev der i 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne gjort nye pædagogiske og psykologiske overvejelser omkring læringsbegrebet og konkretisering af talmateriale.

I læseplanen fra 1994 er der kommet fokus på den sproglige del af faget. I centrum er kommet den enkelte elevs behov og forudsætninger, og gennem disse skal eleven udvikle sin matematiske viden. Matematik i dag er ikke kun matematik, men indeholder også almendannende aspekter

som:
• Selvstændighed.
• Samarbejdsmiljø.
• Social dannelse.

I takt med, at samfundet stiller andre forventninger, er eksamenskravene blevet ændret. Der er nu mulighed for at blive eksamineret i grupper med udgangspunkt i oplæg, der bygger på praktiske problemstillinger. Som forberedelse til denne eksamensform mener vi, at problemorienteret projektarbejde er velegnet og vil tage større hensyn til lovkravet om ansvar for egen læring og undervisningsdifferentiering... Køb adgang for at læse mere

Problemorienteret projektarbejde i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.