Problemløsning i matematik | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 1845
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2003
  • 09-01-2004

Eksamensopgave: Problemløsning i matematik | Synopsis

Eksamensopgave i matematik om problemløsning i matematik.

Opgaven er et forsøg på at belyse, hvorfor problemløsning spiller en stor rolle i matematikundervisningen.

Problemstilling
- Hvordan kan problemløsning som arbejdsmetode bidrage til, at eleverne kan udvikle matematiske kompetencer og opnå matematisk erkendelse?
Herunder inddragelse af Piaget og Vygotsky!

Indhold

Indledning side 2
Hvad er problemløsning? side 2
Problemstilling side 3
Et praktisk eksempel side 4
Hvordan kan problemløsning som arbejdsmetode
bidrage til, at eleverne kan udvikle matematiske
kompetencer og opnå matematisk erkendelse? side 4
Problemløsning i praksis side 7
Litteraturliste side 8

Uddrag

Indledning
Vi vil i denne opgave sætte fokus på et aspekt af matematikundervisningen, der de senere år er blevet vægtet højere som arbejdsform/ -metode end tidligere – nemlig problemløsning. Argumenterne for at arbejde med problemløsning er mange!

Dernæst giver problemløsning blandt andet mulighed for, at eleverne kan gøre brug af deres kreativitet, deres opfindsomhed og ikke mindst deres indlevelsesevne. Eleverne skal lære at tænke matematik og gennem den via problemløsning. Derved får de mulighed for at benytte ovenstående kreativitet, opfindsomhed og indlevelsesevne og derpå, forhåbentligt, finde måder at løse det pågældende problem på, hvilket gerne skulle resultere i, at de udvikler egne algoritmer og begreber... Køb adgang for at læse mere

Problemløsning i matematik | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.