Demokrati i folkeskolen i pædagogik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 13
  • 4655
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 1999
  • 13-06-2000

Eksamensopgave: Demokrati i folkeskolen i pædagogik

Eksamensopgave i pædagogik om demokrati i folkeskolen.

Problemformulering

Vi vil med denne opgave sætte fokus på demokrati, specielt med henblik på at give vores og andres bud på en demokratisk skole.

Kan en pædagogisk teori ligge til grund for en demokratisk undervis-ning?

Alle disse overvejelser har ført os videre mod følgende korte, men præcise, problemformulering, nemlig hvad er demokrati, hvordan kan man bygge på demokrati i folkeskolen og er demokrati overhovedet muligt i den danske folkeskole?

Indhold

Indledning. 3
Problemformulering. 3
Hvad Er Demokrati? 3
Forskellige Syn På Demokratibegrebet. 4
Alf Ross' Demokratisyn. 4
Hal Kochs Demokratisyn. 5
Vores Demokratisyn. 5
Skolen Og Demokrati. 6
Folkeskoleloven. 6
Vores Syn På Demokrati I Folkeskolen. 7
Hvordan Skal En Demokratisk Skole Se Ud? 7
Et Bud På En God Skole. 7
Demokrati I Praksis - Hvordan Griber Vi Det An? 9
Demokrati I Praksis. 9
Vores Idealskole. 10
Det Formelle. 10
Konklusion. 11
Litteraturliste. 13

Uddrag

Indledning.
Demokratiets vugge stod i Grækenland. Dog så demokratiet først dagens lys i Danmark med enevældens fald og grundlovens indstiftelse i 1849. Først i 1975 nævnes demokrati i folkeskoleloven. Selv nu, i 1999, diskuteres demokratibegrebet livligt. I folkeskolens formål udtrykkes det således: ”Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder, pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, lige-værd og demokrati.”

Demokrati kan forstås på mange måder. Demokratibegrebet er ikke entydigt, så derfor kan det være svært at praktisere i folkeskolen. Selv for den mest moderne demokratiske lærer kan det være svært at bygge undervisningen på demokrati, for bør denne lærer forberede til medbestemmelse gennem håndsoprækning eller via samtaler/klassemøder.

Et andet problem for den demokratiske lærer er at kunne skelne mellem reel elevansvar og laissez-faire, samt at kunne skelne mellem demokratisk lærerstyring og autoritær lærerstyring.

Hvad er demokrati?
Det er et godt spørgsmål, hvad demokrati er. I vores trygge hverdag er der ikke mange, der skænker det en tanke. Vi er ikke vant til at skulle kæmpe for vores demokrati, og det er efterhånden blevet noget, vi tager for givet.
Til at belyse begrebet har vi derfor valgt at inddrage Hans Jørgen Kristensen, der taler om demokrati på tre niveauer:... Køb adgang for at læse mere

Demokrati i folkeskolen i pædagogik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.