Problemadfærd i skolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Ingen givet
  • 8
  • 2509
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2009
  • 03-05-2010

Synopsis: Problemadfærd i skolen

Synopsis om problemadfærd i skolen.

Indhold

Indledning 3
beskrivelse af problemadfærd hos Morten 3
Beskrivelse af problemadfærd 4
tilgange til behandling af problemadfærden 5
Den adfærdsmodificerende del 5
Den kognitive forståelsesdel 5
refleksion over opgaven 6
litteraturliste 7
Bøger: 7
Praktikrapport 2. årgang: 7
Bilag 1: Case-beskrivelse - Morten 8

Uddrag

INDLEDNING
En af de største udfordringer i folkeskolen er, hvordan læreren tackler og reagerer på problemadfærd, den adfærd som en enkelt eller flere elever udviser i bl.a. klasserummet, som gør at undervisningen forstyrres og om muligt ikke finder sted optimalt og/ el. hvor der foreligger en mistanke om at her er en elev eller elever der ikke trives i det sociale sammenspil m.m..

I specialpædagogisk regi er det derfor nødvendigt at kunne observere, analysere og reagere så denne adfærd håndteres på bedst mulig måde, for både eleven, forældrene og læreren.

I denne opgave vil mit fokus være rettet mod én bestemt elev- Morten, som vil forestå som eksempel på hvordan man beskriver problemadfærd i skolen, og give relevante forslag til, hvordan man kan arbejde med den nævnte adfærd. Der er observeret adfærd ved en undervisningsgang, med to personer i en lærer/elevrolle.

I opgaven, vil jeg benytte følgende: Observationer, behavioristiske og kognitive tilgange til behandling af problemadfærden samt angive pædagogiske tiltag til ændring af adfærden.

Jeg ville med fordel kunne have foretaget yderligere analyse f.eks. ved at gå endnu mere i detaljer om den kognitive tilgang til behandlingen af problemadfærden, og ligeledes ville jeg kunne have bredt den behavioristiske tilgang yderligere ud.

Endvidere kunne det have været interessant at vide om Morten er testet i forskellige sammenhænge, så jeg havde fået en endnu dybere indsigt i Mortens arbejdsmønstre, hukommelse m.m., men opgaven er begrænset af sidetal, så mit fokus må rettes mod det i tilgangene (kognitiv og behavioristisk) der kan nå at give et nogenlunde billede af mit udvalgte empiriske eksempel, så der kan foretages en vurdering med tilhørende overvejelser.

BESKRIVELSE AF PROBLEMADFÆRD HOS MORTEN
Min udvalgte case-beskrivelse er faktiv, men med fiktive navne iht. beskyttelse af personfølsomme oplysninger, regler samt god etik og moral i forbindelse med anvendelse af empiri... Køb adgang for at læse mere

Problemadfærd i skolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.