Bacheloropgave om praktisk aktivitet og indlæring

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Bacheloropgave (Natur/teknik)
 • Godkendt
 • 26
 • 7977
 • PDF
 • Ribe Statsseminarium
 • 2007
 • 15-04-2007

0.-2. klasse, 3.-6. klasse: Bacheloropgave om praktisk aktivitet og indlæring

Bacheloropgave om praktisk aktivitet og indlæring i 1.-6.klasse i natur/teknik.

Problemformulering
På baggrund af ovenstående oplevelser på de to skoler har jeg valgt følgende problemformulering:
Hvordan bidrager praktisk undersøgende undervisning til læring i natur/teknik?

Indhold

Indledning 2
Problembeskrivelse 3
Problemformulering 3
Metodevalg 4
Læring 5
Piaget 5
Virksomhedsteori 8
Motivation 10
Læringsmuligheder 13
Sammenknytning af teori og praktisk undersøgende arbejde 15
Blooms taksonomi 19
Handlekompetence 22
Konklusion 23
Litteraturliste 25

Uddrag

For at kunne behandle min problemformulering har jeg valgt at begynde med at redegøre for
læreprocessen gennem de to konstruktivistiske læringsteorier fra Piaget og Vygotsky.
Derefter ser jeg på elevernes motivation i forbindelse med praktisk undersøgende arbejde ved at
inddrage ROSE-projektet, et eksempel fra en vikartime, Csikszentmihaleys flowmodel og
virksomhedsteorien.
Efterfølgende vil jeg undersøge hvilke læringsmuligheder, der ligger i det praktisk undersøgende
arbejde og forsøge at give et bud på en undervisning, hvor praktisk undersøgende arbejde bidrager
til læring. Her inddrages Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel, Hans Jørgen Kristensens
beskrivelse af projektarbejde, Jytte Bangs hypotese om mål og erfaringer og Blooms kognitive
taksonomi.
Da læring gerne skal føre til handlekompetence, vil jeg dernæst med afsæt i Hans Jørgen
Kristensens beskrivelse af handlekompetence forsøge at give et bud på, hvordan praktisk
undersøgende arbejde kan være med til, at eleverne opnår handlekompetence.
Der vil løbende henvises til et undervisningseksempel... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om praktisk aktivitet og indlæring

[1]
Bedømmelser
 • 09-04-2014
  Jeg synes ikke opgaven gav mig de svar jeg søgte.