Praktikopgave om læseforståelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 17
  • 4382
  • PDF
  • 2012
  • 06-05-2012

Praktikopgave om læseforståelse

Problemformulering

Hvorfor er klasseledelse et godt redskab til, at fremme elevers læseforståelse i 3 klasse?
Klasseledelse er mange ting , denne opgave tager udgangspunkt i klasseledelse med den betydning, Ole Bang–Larsen kan citeres for:” et styret klasserum er en forudsætning for, at indlæring kan finde sted” . hermed menes der et værktøj der sikre gode betingelser for, at der kan ske ”god undervisning”. Denne måde at betragte klasseledelse på har sammenfald med classroom management.
Empirien der er opgavens omdrejningspunkt, er baseret på observationer af undervisning. Empirien er frembragt på ”X” på 3. klassetrin.
Målet ved undervisningen var at fremme elevernes læseforståelse ved, at arbejde Dragens Offer 1 bind i serien; Drageherren af Josefine Ottesen. Forskellige læseforståelses strategier var i brug gennem forløbet. Denne opgave tager udgangspunkt i genrekendskab, idet genrekendskab er med til at fremme læseforståelsen, da læseren kan forstå teksters præmisser.

Indhold

Indledning side 3
Problemformulering side 3
Drageherre forløb side 3
Case: Fantasy opgave i 3. klasse side 4
Teori side 5
Classroom management side 5
Læseforståelse- Genre kendskab side 7

Analyse side 8
Vurdering side 10
Konklusion side 11
Litteraturliste side 12
Bilag side 13-18
Bilag 1:Elev produceret visuelt kort side 13
Bilag 2:Elev tekster – fantasy fortælling side14-17
Bilag 3:Hilbert Meyers 10 tegn på god undervisning side 18

Uddrag

Indledning
Gode etablerede rammer og rutiner i klassen, gør det ”lettere at gennemføre god og spændende undervisning.”
Denne opgave vil undersøge hvorledes, klasseledelse kan forgår i praksis og hvordan den kan være med til, at styrke eleveres læseforståelse.

Drageherre forløb:
Forløbet begyndte med en grundig gennemgang af genren Fantasy, Gennemgangen forgik i plenum, hvor eleverne kunne trække på deres forforståelse af genren. Harry Potter m.fl. kom frem som værende Fantasy fortællinger. Der blev lavet et genrekort, hvilket hængte i klassen under hele forløbet.
Ved at bruge og Organiserings strategi, lavede eleverne visuelle kort, til hvert kapitel . Eleverne skulle have indblik i handlingsforløbet, samt have forståelse for hvilke genretræk og personer der var med i det læste . Disse visuelle kort var opbygget på samme måde som genre kortet.
Elevernes kendskab til genren blev sat på spidsen, til sidst i forløbet, her skulle de producere deres egen fantasy fortælling . Introduktion til dette er den case jeg i det følgende vil beskrive... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om læseforståelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.