Praktikopgave om den gode undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 14
  • 3263
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2007
  • 23-03-2008

Praktikopgave om den gode undervisning

Praktikopgave om den gode undervisning i 3. - 6. klasse.

Problemformulering
Med udgangspunkt i ovenstående har vi valgt at stille spørgsmål:
- Er selvrefleksion et kvalitetskriterium, og påvirker det elevens indlæring?

Indhold

1. Indledning: 2
2. Problemformulering: 2
3. Metode: 3
4. Læringsforudsætninger: 3
4.1. Kolbs læringscirkel: 3
4.2. Konstruktivisme: 4
4.3. Elevforudsætninger: 5
5. Rammefaktorer: 5
6. Mål: 5
7. Indhold: 6
8. Lærerprocessen: 7
9. Evaluering: 7
10. Elevens evne til selvrefleksion: 8
11. Konklusion: 10
10. Litteraturliste. 11
Bilag 1: Den didaktiske relationsmodel 12
Bilag 2: Kolb´s læringscirkel 12
Bilag 3: Værksteder 13

Uddrag

I opgaven/undervisningsplanen har vi valgt at benytte den didaktiske relationsmodel.1 Vi har primært valgt at fokusere på læringsforudsætninger, indhold og evaluering. Under afsnittet læringsforudsætninger vil vi gøre brug af David A. Kolb's (1939) læringscirkel, da denne model er et fordelagtigt værktøj til planlægning af undervisning. Foruden Kolb, har vi gjort brug af konstruktivistiske teoretikere, som Jean Piaget (1896) og Lew S. Vygotsky (1896). Det har vi valgt, fordi vores undervisningsplan er bygget på konstruktivisme. For at øge kvaliteten i undervisningen og projektet, skal vi evaluere. Michael Wahl Andersens beskriver i sin tekst ”Skal – skal ikke?” to evalueringsformer, den summative og den formative. Vi har valgt at kombinere disse to former.
Desuden har vi overvejet MAKIS fem grundprincipper i forhold til læringens organisering, og dermed at sætte undervisningen i nogle faste rammer. Disse grundprincipper er beskrevet i Gunn Imsens ”Lærerens Verden”... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om den gode undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.