Praktikopgave 1. årgang om motivation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 7
  • 2311
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2007
  • 11-03-2008

Praktikopgave 1. årgang om motivation

Praktikopgave 1. årgang i skolen i samfundet om motivation.

Problemformulering

I min opgave har jeg valgt at skrive om lærerens opgave med hensyn til motivation af eleverne. jeg vil tage udgangspunkt i en episode om ”magiske” kvadrater og en episode, hvor eleverne ikke fik noget vejledning.

• Hvad er lærerens opgave i forhold til at motivere eleven?
• Hvordan bliver eleven motiveret?

Indhold

Indledning s. 3
Problemformulering. s. 3
Teori. s. 4
Case. s. 5
Analyse. s. 6
Konklusion. s. 7
Litteraturliste s. 8

Uddrag

Indledning:
Skolens opgave er at skubbe eleverne til både at uddanne sig og danne sig. For at opnå disse to faktorer skal eleven først have motivationen til at ville. Men mange elever mangler denne egenskab, og det forårsager en mindre udbytte af undervisning for disse elever. PISA undersøgelsen 20032 viser nogle problematiske sider af vores elever i folkeskolen. Bl.a. svarer 43 % af eleverne der deltog i undersøgelsen, at de oplever støj og uro i timerne og 33 % oplyser, at eleverne ikke hører efter.
EVA rapporten fra 20043, som omhandler idræt i folkeskolen viser, at en del lærere på de ældste klassetrin arbejder imidlertid ikke konsekvent efter Klare Mål. Der er flere forklaringer på dette, bl.a. at undervisningen på de ældste klassetrin bliver ofte forstyrret af konfliktløsning og umotiverede elever. Derfor nedprioriterer lærerne de faglige mål og sætter rekreation, sved på panden og fysisk aktivitet i højsædet.

Teori.
Motivationen defineres som en indre tilstand, der forårsager, styrer og opretholder adfærd. Der er mange faktorer som påvirker motivation. Dette kan man som lærer tydeligt se i en klasse, fordi hver elev repræsenterer forskellige former for motivation. Som lærer er man nødt til at undervise hele klassen.
Vi ved fra os selv at vi ofte er motiveret for at opnå et mål, dette kan i nogle tilfælde ske hvis vi ikke bryder os om handlinger der skal udføres.. Dette kan skyldes forskellige årsager som bl.a. kan være behov, drifter, frygt, nysgerrighed, interesse, socialt pres osv.
Indre og ydre motivation.4
Den indre motivation sker når vi forfølger når vi forfølger personlige interesser, behov og nysgerrighed og når vi udvikler vores færdigheder. Her er vi ikke ude efter en belønning eller en straf i modsætning til ydre motivation, da aktiviteten i sig selv er en belønning i sig selv. I ydre motivation er det selve gevinsten man stræber efter, f.eks. man er ude efter en karakter og vil undgå en straf... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave 1. årgang om motivation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.