Undervisningsforløb om dansk kultur

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 7
  • 2046
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2006
  • 04-03-2007

Undervisningsforløb om dansk kultur

Undervisningsforløb i samfundsfag fra 4. års praktikperiode.

Indhold

Indledning:
Undervisningsforløb:
Didaktisk model:
Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel:
Elevforudsætninger
Rammefaktorer
Mål
Indhold
Læreprocessen
Vurdering
Afslutning:

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt at beskrive mit undervisningsforløb i samfundsfag fra min 4.års praktikperiode. Forløbet strakte sig over 7 uger, to timer i ugen og blev udført i en 8.klasse. Baggrunden for mit valg af emne var, at praktikskolen husede meget få kulturer. Med det mener jeg, at skolen stort set udelukkende består af danske børn med tilsvarende dansk baggrund og kultur. Min idé var, at give dem et indblik i de forskellige kulturer, der findes og samtidig forhåbentlig få gjort op med, nogle af de fordomme, der findes i sådanne isolerede kvartere.
Jeg vil i opgaven belyse nogle didaktiske aspekter og overvejelser jeg har gjort under forløbet, ved hjælp af Hiim og Hippes didaktiske relationstænkning fordi jeg mener at jeg på den måde når rundt om alle aspekterne i undervisningen. De 6 kategorier modellen indeholder, mener jeg, er essentiel i enhver undervisningsplanlægning. Samt Erling Lars Dales tre kompetenceniveauer. Dales model udpensler de niveauer en professionel undervisningspraksis bør bestå af og man skal som lærer kunne bevæge sig på alle tre niveauer.
Klassen havde tilknyttet en grundbog, Samfundsstudier, som de benyttede. Jeg valgte at lave mit eget forløb med udgangspunkt i 5 forskellige samfundsfags bøger, suppleret med artikler, videoer, Internettet og personlige erfaringer.
Emnet kultur stiller sig meget centralt til faget. Det berører identiteten hos den enkelte og samtidig giver det forståelsen for andre mennesker og livsformer.
Hvis man ser nærmere på formålet for faget står der desuden at:

---

Uge 1:

Præsentation af emnet. Hvad er kultur og hvad er dansk kultur? Findes der andre kulturer i Danmark og hvorfor? Eleverne nævner de kulturer de kender og vi laver fælles et mindmap på tavlen... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om dansk kultur

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.