Undervisningsforløb til 6. klasse om eventyr

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 2166
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2003
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb til 6. klasse om eventyr

Om praktikforløb til en 6. klasse i dansk om eventyr.

Opgaven beskriver forberedelser samt opfølgning på vores 4 ugers praktikforløb.

Indhold

Præsentation af undervisningsforløb
Normativt grundlag
Læringssyn
Pædagogiske overvejelser
Danskfaglige overvejelser
Undervisningsplan uge 50:
Dannelsesmål med undervisningen:
Danskfaglige mål med undervisningen:
Klare mål: efter 6 klasse, det skrevne sprog:
Det skrevne sprog – læse :
Praksis
Kritik & refleksion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Præsentation af undervisningsforløb
Praktikforløbet foregår i 6. klasse på X skolen. Vi har syv dansktimer til rådighed og skal arbejde med et genreforløb. Eleverne skal præsenteres for et juleeventyr af H.C. Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne, hvorefter de skal omskrive eventyret til en anden genre. Vi vil arbejde med fire forskellige genrer: eventyr, tegneserier, gyser, sang/rap, og vi forestiller os, at eleverne selv vælger, hvilken genre de vil arbejde i. Derudover vil vi arbejde med det overordnede genrebegreb.
Eleverne skal i slutfasen fremlægge for hinanden i grupper. Her er det op til de enkelte grupper at bestemme fremlæggelsesform/formidlingsgenre (drama, oplæsning, sang osv.)
Alle historier samles i et hæfte, så elever, lærere og forældre kan nyde fortællingerne! Hele forløbet evalueres vha. logbøger, både fra lærerne og elevernes hverdag.

---

Pædagogiske overvejelser

Elever på 6. klassetrin er, ifølge Piagets teori, i den formelt operationelle periode. Dvs. at de er i stand til at tænke abstrakt , forstå teorier og drage slutninger, som er sprogligt formuleret. De fleste er kommet i puberteten, og samspillet mellem det kognitive og det affektive spiller derfor en særlig rolle i lærerprocesser på dette alderstrin.
Vi lægger stor vægt på valgfrihed, kreativitet og selvstændighed, inden for givne rammer, da vi ønsker at skabe et varieret læringsmiljø, der tager højde for den enkelte elevs læringsstil. Samtidig mener vi, at lysten til at lære stimuleres ved, at eleverne ...

---

Undervisningsplan uge 50:

To timer tirsdag:
1 Introducere eleverne til et overordnet genrebegreb i klasse diskussion.
Brainstorm på tavle. Hvad er genrer? Hvad bruger vi genrer til?
2 Præsentation af genrer ved oplæsning af huskeseddel og eventyr osv., herefter... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb til 6. klasse om eventyr

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.