Praktikforløb i 1.klasse matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 6
  • 1536
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2003
  • 02-02-2004

Undervisningsforløb: Praktikforløb i 1.klasse matematik

Vores første praktikforløb på X skole.

Mål for vores praktikforløb på X skole:

Vi vil i vores undervisning af 1.klasse på X skole, gennemgå siderne 34-46 i ”Sigma for første B”. Disse sider lægger op til følgende mål:

Indhold

Mål for vores praktikforløb på X skole
Indhold
Læringsproces
Vurdering
Timeplan
Litteraturliste

Uddrag

At eleverne bliver habile i tierovergange, hermed mener vi at eleverne lære hvornår der er tierovergange og lærer at regne med disse.
At eleverne bliver habile i addition og subtraktion, hermed mener vi at eleverne via metodeanvendelsesopgaver, af typen: 5+3=___ og 23-6=___, skal blive bedre til addition og subtraktion. Dette ligger dog ikke op til at eleverne udvikler egne regnemetoder.
At eleverne får en større talforståelse, hermed mener vi at eleverne skal kunne se sammenhængen mellem antal, talord og symbol, eftersom dette tit er et problem i de små klasser.
At eleverne bliver opmærksomme på deres egne algoritmer, via opgaver hvor de skal vise hvordan de regner regnestykker.
At eleverne får erfaringer med addition og subtraktion i hverdagen, hermed mener vi at eleverne får erfaringer med at addere og subtrahere i forbindelse med egen butik... Køb adgang for at læse mere

Praktikforløb i 1.klasse matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.