Matematik undervisningsplan til 3. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 18
  • 6007
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2005
  • 05-06-2006

Matematik undervisningsplan til 3. klasse

Denne undervisningsplan er målrettet en 3. klasse. Vi har valgt, at beskæftige os med de matematikfaglige elementer i ”Postens verden”, herunder kg/gram, decimaltal, længde/bredde.

1. Indledning
Dette undervisningsforløb er målrettet en 3. klasse og forløber over ca. 2½ uge. Vi har valgt, at beskæftige os med de matematikfaglige elementer i ”Postens verden”, herunder kg/gram, decimaltal, længde/bredde. At vurdere den korrekte porto på en forsendelse i dag indeholder mange matematikfaglige elementer, som kan være vanskelige for elever i 3. klasse. Derfor ønsker vi, at eleverne skal tilegne sig en matematikfaglig viden indenfor ”Postens verden”. Forløbet er opdelt i to faser. I den første fase, beskæftiger vi os primært med de matematikfaglige elementer. Anden fase består af emneugen; post.
Vi vælger, at undervisningsforløbet skal være i samarbejde med faget dansk og dermed også dansklæreren, da nogle danskfaglige elementer inddrages i emneugen. F.eks. at eleverne skal skrive breve til bedsteforældre, forældre osv.

Indhold

1. Indledning 3
2. Metode 3
3. Rammeplan 3
3.1 Forudsætninger 4
4. Overordnede krav og mål 4
4.1 Mål med forløbet 4
5. Teoriafsnit 5
5.1 Piagets teori om begrebsdannelse 6
5. 2 Konstruktivisme 7
5. 4 John Dewey 8
5. 5 Leg og læring 8
6. Forløbet 9
6. 1 Første fase 9
6. 1. 1 Faglige mål i matematik 9
6. 1. 2 Vægt 10
6. 1. 3 Decimaltal 10
6. 1. 4 Måling 11
6.2 Tværfagligt 11
6.3 Emneuge: post 12
6.3.1 Lege posthus 12
7. Evaluering 13
8. Pædagogiske konsekvenser 15
9. Litteraturliste 16
10. Bilag 17
10.1 Bilag 1 17
10.2 Bilag 2 17
10.3 Bilag 3 18
10.4 Bilag 4 19

Uddrag

2. Metode
Undervisningsplanen er meget fleksibel, således at den kan benyttes på forskellige skoler. Det vil sige, at der ikke er en specifikke rammefaktorer og ligeledes ingen uddybende forudsætninger.
Vi har valgt, at opbygge forløbet ved først at se på rammeplanen og forudsætningerne. Herefter vil vi beskrive vores mål og krav i forhold til forløbet. Med udgangspunkt i undervisningsministeriets Fælles Mål vil vi beskrive vores faglige mål. Yderligere har vi valgt at inddrage et konstruktivistisk læringssyn og hermed teoretikere som, Jean Piaget og Lev Vygotsky. John Deweys erfaringspædagogik samt leg og læring vil danne grundlag for forløbet.
Undervisningen vil forløbe således: I begyndelsen vil der være et forløb, hvor eleverne bliver introduceret for forskellige begreber, såsom vægt, decimaltal, porto, måling osv. Dette skal medvirke til, at eleverne udvikler en god faglig ballast inden emneugen med post. Selve forløbets beskrivelse er fremsat kronologisk. Efterfølgende vil vi samarbejde tværfagligt med dansk, hvor vi vil se nærmere på, hvad der skal arbejdes med i dansk for at få helhed i emneugen. Herefter vil vi belyse, hvilke evalueringsmetoder vi benytter for at evaluere på forløbet... Køb adgang for at læse mere

Matematik undervisningsplan til 3. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.