Synopsis om positiv udvikling i skolen

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Lærerstuderende 2. år

Fag

Psykologi

Karakter

Godkendt

Antal sider

4

Antal ord

1284

Filformat

PDF

Uddannelsessted

Hjørring Seminarium

Produktionsår

2004

Udgivelsesdato

14-06-2004

Synopsis om positiv udvikling i skolen

Synopsis i psykologi om positiv udvikling i skolen.

Problemstilling:
Hvordan og med hvilke udviklingspsykologiske værktøjer kan vi, som lærere medvirke
til, at såvel dårligt som godt fungerende børn udvikler sig i positiv retning i skolen?

Indhold
1. Indledning og problemformulering.
2. Metode.
3. Analysedel.
4. Konklusion og perspektivering.
5. Litteraturliste.

Uddrag
1. Indledning og problemformulering.
Der tales i tiden meget om børns mange kompetencer.
Kompetencer som børnene tilegner sig gennem medier, www., computerspil og ikke mindst deres ”optræden” på mange forskellige arenaer – ofte benævnt dobbeltsocialisering.
Fra forskellig side er der focus på vigtigheden af, at børn er velfungerende på de arenaer hvor de optræder og færdes.
Der er ligeledes focus på omsorgssvigt og negativ social arv – og konsekvenserne heraf med hensyn til børnenes manglende evne til at klare sig tilfredsstillende såvel socialt som i skoleog uddannelsessammenhænge.
I skoleforliget af 14.11.03 er indarbejdet tiltag, der, gennem en kobling af Service- og Folkeskolelov, anviser metoder til imødegåelse af konsekvenserne af bl.a. omsorgssvigt og negativ social arv.
Social- og undervisningsministrene redegør i en kronik i Berlingske Tidende (29.12.03) for deres tanker om, hvordan en sådan imødegåelse bør praktiseres.
Det overordnede formål er at give børnene bedre muligheder for at udvikle sig til velfungerende voksne, der kan klare sig i samfundet generelt og på arbejdsmarkedet... [læs mere nu]