Semesteropgave om politiske ideer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 6
  • 1810
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2005
  • 02-05-2005

Semesteropgave om politiske ideer

Semesteropgave i samfundsfag om politiske ideer.

Problemformulering:
Hvad er politiske ideer? - Og hvilken rolle spiller i disse ideer, set i forhold til de mest toneangivende politiske partier i Danmark.?

Indhold

Problemformulering:
Formål:
Indledning:
En række teorier om samfundet - Statsmagtens omfang
Grundværdier - Lighed og fordelingsretfærdighed
Strategi - Danmarks politiske partier og deres indbyrdes forhold
Konklusion:
Didaktiske overvejelser
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Via de politiske grundværdier, vil vi forsøge at dykke ned i de politiske elementer, som danner grundlaget for de forskellige varianter af liberalisme, socialliberalisme, socialisme, og kommunisme og kigge på hovedtankerne i de forskellige retninger, og deres indbyrdes forhold. Der er i det nedenstående ikke gjort forsøg på at forklare, hvorledes ideerne er opstået, eller hvorfor netop disse ideer og ikke andre er slået igennem i f.eks. dansk politik. Der gøres heller ikke noget forsøg på, at favoriserer en bestemt ide´s eller parts fortræffelighed frem for andre... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om politiske ideer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.