Politisk historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Historie/samfund
  • Ingen givet
  • 9
  • 2423
  • PDF
  • Skive Seminarium
  • 2002
  • 26-01-2012

Semesteropgave: Politisk historie

Problemformulering
Tosprogede elever er blevet en voksende del af hverdagsbilledet i den danske folkeskole. Mange af de større skoler kan ikke sige sig fra, at have en betydelig mængde af tosprogede elever på deres skole. Alene i Købenshavns kommune er der over 50 procent af eleverne der har en anden etnisk baggrund, og derfor hører ind under katogorien af tosprogede. Men hvordan skal vi som kommende dansklærere stimulere disse elever, så de får et indholdsrigt og sprogligt udbytte af timerne i skolen? Hvad har disse elever med i bagagen, som vi skal arbejde videre på?

Indhold

Problemformulering 2
Forord 2
Formål 3
Tosprogede og hvad der følger med 3
Statistisk grundlag 4
De tosprogede og læsning 5
Lærerrollen 6
Motivation frem for alt 7
Eventyr, sagn, myter og fabler 8
Konklusion 9

Uddrag

Forord
Undervisning med henblik på elever som kræver særlig hensynstagen har altid interreseret mig utrolig meget. Derfor var det, at jeg anså denne opgave som en mulighed for at gå i dybden med en gruppe af disse elever. Her mener jeg de problemstillinger og udfordringer man står overfor, når man møder elever, som har et andet
modersmål end dansk.

Tosprogede børn er børn, der som sagt har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, evt. gennem undervisning eller andre pædagogiske aktiviteter tilegner sig dansk.

Alle børn, der i det daglige har behov for og møder to eller flere sprog, betragtes som tosprogede uanset niveauet af deres sprogfærdighed på de enkelte sprog.

Uden tvivl så er danskfaget et af de allervigtigste fag i den danske folkeskole. Det er her eleverne får deres basis, som de så kan bygge videre på. Hvis vi retter blikket mod de tosprogede elever, ville der ikke være den mindste tvivl om, at det er det vigtigste fag. Derfor er det også yderst nødvendigt, at disse elever modtager en indholdsrig undervisning i dansk som andetsprog. Hvilket jeg også mener bliver fremstillet på det kraftigste i nedenstående sætning... Køb adgang for at læse mere

Politisk historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.