Platon | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Platon | Synopsis

En synopsis om Platon, hans baggrund, Sokrates, hans ide´lærer, definitionen på Det Gode, og en konklusion.

Indhold

Problemformulering side 2
Indledning side 2
Antikken side 2
Platons idélære side 2
Platons hierarkiske opdeling side 3
Sjælens 3-deling side 4
Konklusion side 5
Litteraturliste side 6

Uddrag

Indledning
Filosoffen Platon blev født i Athen ca. 427 f.Kr. af adelige forældre. I sin ungdom drømte han om at gå ind i politik, men efter demokratiets sammenbrud var han ikke interesseret i at støtte magthaverne.1 Efter demokratiets genoprettelse dømtes og henrettedes Platons nære ven og læremester filosoffen Sokrates. Platon var nu af den opfattelse, at der herskede stor forvirring om, hvad der var godt og sandt, og han slog sig herefter på filosofien.
Hvor Platon forfatterskab strakte sig fra de unge år til hans død i ca. 347 f.Kr., har Sokrates aldrig nedskrevet sine tanker. Efter henrettelsen af Sokrates i 399 f.Kr. citerede Platon ofte Sokrates, og det er svært at skelne, hvilke ideer der er Platons, og hvilke der er Sokrates'.
Efter flere udenlandsrejser bl.a. til Sicilien grundlagde Platon sin skole, ”Akademiet”, i Athen.
”Akademiet” er blevet kaldt ”Europas første universitet”, og det bestod som skole i ca. 900 år.

Antikken
Athen var i antikken3 præget af demokratiet. Her grundlagdes meget af den viden vi har i dag indenfor bl.a. kunst, matematik og filosofi. Magt var ikke længere et spørgsmål om fysisk... Køb adgang for at læse mere

Platon | Synopsis

[1]
Bedømmelser
  • 09-05-2015
    Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
    Det var lige det, jeg manglede at genlæse før min eksamen. Grundig og fyldestgørende opgave.