Undervisningsforløb om planter i 2. kl.

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 16
  • 6670
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2003
  • 12-01-2005

Eksamensopgave: Undervisningsforløb om planter i 2. kl.

En eksamensopgave i natur/teknologi indeholdende et undervisningsforløb i 2. kl.

Der arbejdes med planter og hvad en plante består af - de forskellige dele af planten - lig med dens opbygning.

Det er en meget praktisk opgave, dog indeholder den også teori.

Indhold

Indledning
Fremgangsmåde
Rammefaktorer
Emnebegrundelse & overordnede mål for forløbet
Teori – læringssyn, gruppearbejde, didaktik og evaluering
Gruppearbejde
Den didaktiske trekant (+ valg af emnet ”planter”)
Evaluering
Dannelse i natur/teknikfaget
Undervisningsforløbet
Forberedelsesfasen (2 lektioner)
Oplevelsesfasen (ekskursion af ca. 4 timers varighed)
Arbejdsfasen (2 uger á 2 lektioner = 4 lektioner)
Fremlæggelsesfasen (2 lektioner)
Evalueringsfasen (2 lektioner)
Lærerens forudsætninger
Pædagogiske overvejelser over dette emneforløb
Litteraturliste

Uddrag

INDLEDNING
Undervisningen i en 1. eller 2. klasse skal være konkret og noget eleverne kan relatere til dem selv. Derfor skal vi arbejde med emnet ”planter”. Eleverne skal i forløbet opleve og gøre erfaringer med planter. Der er ikke en intention fra min side om at de skal forklare avancerede begreber. Derimod skal de gøre sig erfaringer som kan bruges i deres senere skoleforløb. Men dog vil jeg lære eleverne simple begreber, bl.a. om en plantes opbygning.
Der er progression i undervisningen. Et fundament bygges op som der kan arbejdes videre med senere; fx i elevernes videre undervisning i natur/teknik eller biologi.

FREMGANGSMÅDE
Jeg vil starte med kort at beskriv rammefaktorerne og derefter skrive om hvorfor det er relevant at arbejde med emnet planter i natur/teknik. Herefter kommer et teoriafsnit (læringssyn, gruppearbejde, didaktiske tanker og evaluering) og et kort afsnit om dannelse i natur/teknik. Endelig kommer så selve undervisningsforløbet, som indeholder hvilke begreber og læring der er tilsigtet under de forskellige faser, fra min side. Dette efterfølges af et afsnit om lærerens forudsætninger/viden og pædagogiske overvejelser over netop dette emne. Til sidst er der en litteraturliste.
Jeg har forsøgt at gøre opgaven mere læsevenlig ved at skære ned på antallet af bilag. Derved fylder opgaven lidt mere; men jeg tror resultatet er godt... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om planter i 2. kl.

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.