Synopsis om piger og drenge i håndarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Håndværk og design
  • Godkendt
  • 4
  • 1466
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2003
  • 10-03-2004

Synopsis om piger og drenge i håndarbejde

En synopsis, der ser på de forudsætninger hhv. piger og drenge møder med, når de starter obligatorisk undervisning i håndarbejde.

Problemstilling:
Hvordan kan man på pædagogisk/ psykologisk begrundet vis tilrettelægge undervisning, der imødekommer variationen i pigers og drenges forskellige forudsætninger i håndarbejde?

Indhold

Indledning
Kønsforventninger
Piagets stadieteorier
Drenge – og håndarbejde i skolen
Kønsopdelt pædagogik?
Litteraturliste

Uddrag

Kønsforventninger
Når et barn fødes, kender det ikke sit eget køn, og det er omgivelserne der former barnets forestilling omkring sit køn. En pige bliver altså rollemæssigt en pige, fordi omgivelser dikterer hvordan man skal være som pige og ligesådan med drenge. Som eksempel på dette, kan man forestille sig, at en veninde netop har fået et barn. Ved første besøg spørger man til barnets køn og vil grangiveligt agere overfor barnet, alt efter hvilket køn barnet har. Allerede på dette tidspunkt har man som voksen indtaget en rolle i forhold til barnets køn, der gør at vi føler os sikre i vores handlemåder. De nybagte forældre gør alt hvad der står i deres magt for at vise omverdenen, om hvorvidt deres barn er en pige eller en dreng,
for derigennem at give barnet en form for identitet. Dette gøres eksempelvis ved hjælp af tøjets farvevalg. Vi ved også alle, hvor ubehageligt det er, at stå overfor et barn og være i tvivl om hvilket køn det er. Det sætter os i den situation, at vi ikke ved hvordan vi skal reagere overfor barnet... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om piger og drenge i håndarbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.