Pierre Bourdieus begreber | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 6
  • 2088
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 1999
  • 02-11-2005

Pierre Bourdieus begreber | Synopsis

En kortfattet opgave om Bourdieu med henblik på enkelte af hans begreber.

Problemformulering
I denne opgave er det vores hensigt, at se nærmere på sociologen, Pierre Bourdieu. Vi vil kortfattet belyse enkelte af hans begreber samt gøre rede for deres indbyrdes relationer. Afslutningsvis ønsker vi at give vores bud på, hvorledes man kan anvende hans teorier i forhold til begreber som kost, krop, sundhed og ernæring.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Baggrund 2
Centrale Begreber og deres indbyrdes relation 2
Habitus 3
Kapital 3
Felt 3
Magt 4
Bourdieu i forhold til kost, krop, sundhed og ernæring 4
Sammenfatning 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Indledning
Vores foranderlige og forunderlige samfund er komplekst og mangfoldigt, hvilket stiller det enkelte individ et implicit krav om at beherske flere og flere kompetenceområder. For at kunne begå og orientere sig i dette samfund, må man stræbe mod at udvikle sig til et kritisk og bevist tænkende og handlende subjekt.
Sociologien har blandt andet dette kritiske og handlende subjekt som genstand for forskning, og er tilligemed optaget af det interaktive forhold mellem dette subjekt og samfundet. Sociologien højner derfor vores viden om samfundsmæssige forhold, og vi mener i høj grad, at denne viden er et betydeligt redskab i vores fremtidige virke. Den bliver sammen med andre fagdiscipliner anvendelig, når vi diskuterer sundheds- og ernæringsspørgsmål.
Vi har i denne gruppe valgt at arbejde med den franske sociolog, Pierre Bourdieu, der arbejdede med kunst-, religions- og sprogsociologi. Han er kendt for sin teori om den symbolske og kulturelle kapital, hvilken han blandt andet udviklede gennem analyser af det franske uddannelsessystem.
Pierre Bourdieu mener, at individet er et produkt af det samfund, som det hele tiden er med til at skabe og genskabe. Han infiltrerer nye begreber med sin refleksive sociologi og særligt fremtrædende er begreberne felt, habitus, kapital og magt, som vi i denne opgave vil komme nærmere ind på... Køb adgang for at læse mere

Pierre Bourdieus begreber | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.