Partiernes medlemmer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 19
  • 4509
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2006
  • 06-11-2006

Partiernes medlemmer

Opgave i samfundsfag om partiernes medlemmer.

Problemformulering
Jeg har valgt at fordybe mig i partiernes medlemmer, i denne opgave vil jeg undersøge hvem melder sig ind hvilke partier og hvorfor?

Hvem er medlemmerne, spiller køn, alder, uddannelse osv. en rolle ved valget af hvilke parti man melder sig ind i?

Jeg er selv medlem af et politisk parti, og er derfor nysgerrig om at vide hvem parti medlemmerne egentlig er?

Indhold

• Problemformulering og indledning 1
• Afgrænsning og læsevejledning 2
• Medlemmerne
1.1 Køn 3
1.2 Alder 4
1.3 Uddannelse 6
1.4 Erhverv, ansættelse og indkomst 7
1.5 Medlemsprofil 10
1.6 Politisk segmentsanalyse af parti medlemmerne 13
• 2.1 Fagdidaktiske overvejelser 14
• 3.1 Perspektivering 17
• 3.2 Konklusion 17
• Litteraturliste 18

Uddrag

Afgrænsning og læsevejledning
At finde nyttigt materiale omkring emnet ”partiernes medlemmer” har vist sig at være en sværere opgave end beregnet.

Selvom emnet kan virke uoverskueligt pga. dets historie, aktører, betydning, begreber, så er der faktisk begrænset med opdateret materiale, her mener jeg friske statistikker, friske tal og målinger. Hvis man prøver at undersøge Danmarks Statistik og søger efter tal, så får man præcist de tal som Lars Bille og Jørgen Elklit referer til i bogen Partiernes medlemmer fra 2003.
Udover at være en meget nyttig bog så er det en af de få på markedet omkring emnet, derfor har jeg valgt at fokusere meget på netop denne bog og bruge de andre litterære kilder som supplement og fordybning omkring forskellige begreber.
I de forskellige tabeller som er til at finde på de kommende sider er Centrum Demokraterne, Kristelig Folkeparti omtalt og Socialdemokraterne hedder Socialdemokratiet, dette er fordi de fleste tabeller og oplysninger om partiernes medlemmer er desværre fra ca år 2000.
Opgaven retter mest fokus på selve medlemmerne i de politiske partier og ikke om selve organisationen bag partierne.

Omkring fagdidaktikken, har jeg valgt at ”rette” mig efter et undervisningsforløb i en 9 klasse. Eleverne er på det tidspunkt bliver bekendt med emnet politik og de forskellige politiske ideologier, og kan derfor bedre forestille sig hvilke dele af samfundet engagere sig mest som partipolitiske medlemmer, derudover vil der blive stillet krav til eleverne om at ”vælge” et parti som vækker følelser hos dem, og her vil jeg også prøve at få flest mulige partier på banen ved at bruge rollespil som debatvækkende metode... Køb adgang for at læse mere

Partiernes medlemmer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.