Semesteropgave om partiernes medlemmer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 19
  • 4509
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2006
  • 06-11-2006

Undervisningsforløb: Semesteropgave om partiernes medlemmer

Semesteropgave i samfundsfag om partiernes medlemmer.

Problemformulering:
Jeg har valgt at fordybe mig i partiernes medlemmer, i denne opgave vil jeg undersøge hvem
melder sig ind hvilke partier og hvorfor?

Hvem er medlemmerne, spiller køn, alder, uddannelse osv. en rolle ved valget af hvilke parti man
melder sig ind i?

Jeg er selv medlem af et politisk parti, og er derfor nysgerrig om at vide hvem parti medlemmerne
egentlig er?

Indhold

• Problemformulering og indledning 1
• Afgrænsning og læsevejledning 2
• Medlemmerne
1.1 Køn 3
1.2 Alder 4
1.3 Uddannelse 6
1.4 Erhverv, ansættelse og indkomst 7
1.5 Medlemsprofil 10
1.6 Politisk segmentsanalyse af parti medlemmerne 13
• 2.1 Fagdidaktiske overvejelser 14
• 3.1 Perspektivering 17
• 3.2 Konklusion 17
• Litteraturliste 18

Uddrag

I et repræsentativt og pluralistisk demokratisk system som det danske er der mange formelle og uformelle forbindelseslinjer mellem folk og styre. Der findes en mangfoldighed af aktører, der forsøger at påvirke de beslutningsprocesser, der leder frem til de beslutninger som løbende træffes af Folketinget og regering, blandt andet: politiske partier, interesse, erhvervs og brancheorganisationer, medierne, internationale apparater osv. De politiske partier er således det eneste forbindelsesled mellem vælgerne og de valgte Som de eneste af de mange aktører i det politiske system er det kun partierne, der på en og samme tid har den opgave at repræsentere befolkning og at styre samfundet. Desuden skal de politiske partier ved valgene stå politisk til ansvar overfor alle vælgerne og ikke kun for en afgrænset del.
Hertil kommer, at partierne skal have en holdning, ikke nødvendigvis en sammenhængende, men dog en holdning til alle politiske sagområder og dermed en ide om, hvordan samfundet som helhed bedst indrettes... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om partiernes medlemmer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.