Parafraser i billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 7
  • 2551
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2005
  • 06-03-2006

Synopsis: Parafraser i billedkunst

Synopsis i billedkunst om parafraser, karakteristik og undervisningssyn.

Problemformulering
Hvad er karakteristisk ved parafraser, og kan arbejdet med disse videreudvikle børns billedsprog og give dem lyst til forsat at arbejde med billeder?
Hvilket syn på undervisning, læring og dannelse afspejler arbejdet med parafraser?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Metode 1
Billedet som en del af det moderne dannelsesbegreb 1
Definition på parafrase 2
Parafraser .2
Oplevelse og iagttagelse .3
Billedsamtale og analyse 3
Tematisk arbejde 4
Mål 5
Konkluderende bemærkninger og perspektivering 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Metode
Jeg vil starte med nogle dannelsesteoretiske overvejelser i forhold til arbejdet med parafraser. Dernæst følger en afklaring på begrebet parafrase. Jeg ønsker at belyse, hvad der karakteriserer parafraser, samt redegøre for hvilke elementer der ligger i arbejdsformen. I min redegørelse omkring dette, har jeg, grundet opgavens omfang, valgt ikke at beskrive elevernes fremstilling, da denne kan være mangeartet. Jeg har ligeledes valgt ikke at lave et undervisningsforløb, men i stedet opstille en målsætning for parafrase arbejdet. Slutteligt følger konkluderende bemærkninger og perspektivering. I opgaven arbejder jeg ud fra de nye Fælles Mål, da det er disse, der bliver gældende for mig som kommende billedkunstlærer... Køb adgang for at læse mere

Parafraser i billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.