Læringsforudsætninger i indskolingen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi, Pædagogik
  • Godkendt
  • 11
  • 4700
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2001
  • 03-04-2002

Eksamensopgave: Læringsforudsætninger i indskolingen

Eksamensopgave i psykologi og pædagogik om læringsforudsætninger i indskolingen.

Indledning
Som kommende folkeskolelærere mener vi, det er vigtigt hele tiden at følge med i udviklingen. Samfundets forventninger og ønsker til skolen ændres løbende, og derfor bør vi som lærere være fleksible og parate til at forandre vores undervisningsmetoder.

I Danmark har lærere metodefrihed, med hensyn til hvilken undervisningsform de vil bruge. Lærere må efter vores mening, forsøge at forholde sig kritisk overfor de forskellige pædagogiske teorier og ideer, som de bliver præsenteret for. De må stræbe efter at finde en gylden middelvej, mellem udbuddet af de forskellige teorier om børns læring. På baggrund af ovenstående er vi nået frem til denne problemstilling.

Problemformulering
Hvordan foregår læring hos børn i indskolingen, og hvilke pædagogiske overvejelser bør læreren have i tankerne for at læringen bliver optimal ?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Menneskesyn
Det moderne samfund
Skolen i dag
Hvordan lærer børn?
Sprogets betydning for læring
Motivation for læring
Lærerens pædagogiske overvejelser
Skolesystemet i New Zealand
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Menneskesyn
Vi ser barnet som et produkt af sine omgivelser, hvor det har mulighed for at indvirke på sin omverden. Barnet er unikt, og undervisningen skal derfor tilpasses hvert enkelt barn og dets udvikling. Gennem en meningsfuld undervisning, der er præget af samarbejde mellem lærer-elev og elev-elev, skal barnet udvikle sig alsidigt.

Som lærere synes vi, det er vigtigt at være vejledere for barnet og føre et subjekt-subjekt forhold, men samtidig er det nødvendigt, at læreren har et objekt-subjekt forhold, for at undervisningen kan følge samfundets krav. Derfor vil vi karakterisere vores eget menneskesyn som kritisk pædagogisk, men med et strejf af humanistisk pædagogik.

Det moderne samfund
Når man taler om læring, kan man ikke undgå at se på samfundet samtidig.

Samfundsudviklingen spiller ind i den læring, der finder sted i skolen, og derfor har vi valgt at bruge Thomas Ziehe, da vi mener, at hans syn på samfundet ligger tæt op af vores eget.

Thomas Ziehe beskriver nogle typiske træk ved det moderne samfund, og hvad det gør ved mennesket. Han siger, modernismen er kendetegnet af to gensidigt forbundne forandringsprocesser, traditionsopløsningen og videnseksplosionen... Køb adgang for at læse mere

Læringsforudsætninger i indskolingen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.