Pædagogikopgave om dannelse i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Voksenpædagogik
  • Godkendt
  • 12
  • 3328
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2006
  • 15-03-2007

Eksamensopgave: Pædagogikopgave om dannelse i folkeskolen

Pædagogikopgave i voksenpædagogik om dannelse i folkeskolen.

Problemformulering

”Hvad er selvdannelse og hvilke konsekvenser har det i folkeskolen for dannelsen af det
enkelte individ?”

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Arbejdsmetode 2
Det senmoderne samfund 3
Postmodernisme i forhold til Lars Løvlie 4
Delkonklusion 5
”Selvdannelse og nye sygdomme i selvet” i forhold til Lars Geer Hammershøj 5
Selvdannelse 5
”Sygdomme i selvet” 6
Delkonklusion 7
”Den filosofiske dannelse og eksistens i forhold til fin Thorbjørn Hansen. 7
Kort omkring Christa Poulsens foredrag 9
Delkonklusion 9
Konklusion 10
Litteraturliste 12

Uddrag

Jeg har i denne opgave valgt at skrive omkring selvdannelse og dannelse i folkeskolen, fordi jeg i mine praktikophold, vikariater samt andre arbejder har mødt individer/elever på mange alderstrin, der i kraft af sin adfærd skiller sig ud af fællesskabet.
Det er med stor undren og nysgerrighed min interesse vækkes med hensyn til dette – hvordan jeg bl.a. også set i pædagogisk kontekst må forholde mig til disse elever i min kommende funktion som lærer. Jeg er også af denne opfattelse, at samfundsstrukturerne spiller ind på selvdannelsen, derfor vil jeg undersøge nedenstående problemformulering nærmere... Køb adgang for at læse mere

Pædagogikopgave om dannelse i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.