Storyline-metoden i praksis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 11
  • 4015
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2003
  • 07-01-2004

Eksamensopgave: Storyline-metoden i praksis

Emnebegrundelse
Vi har valgt storyline-metoden, da vi mener, at det er relevant for vores fremtidige lærerarbejde. Vi har i mere eller mindre grad begge først stiftet bekendtskab til storyline-metodens arbejdsform via vores nuværende uddannelse.

Vi finder begge storyline-metoden interessant, derfor ønsker vi at undersøge teorien bag, samt forholde os til denne læringsform. Desuden mener vi at, det er nødvendigt som kommende lærer, at sætte sig ind i lærerrollen og varetagelsen af denne.

Problemstilling
Vores samfund har ændret sig i det sidste århundrede. Dette har medført en ændring i folkeskolen til et mere humanistisk syn. Der stilles flere krav til elevernes erfaringsdannelser samt udviklingsmuligheder. Traditionel undervisning, som fagdelt undervisning, er ikke længere optimal når man snakker om elevernes læring og dannelse.

Derfor er der kommet forholdsvise nye undervisningsmuligheder til, bl.a. projektarbejdsformen, som er tilføjet folkeskoleloven, samt er en obligatorisk afsluttende eksamen i 9. og 10. klasse. Læreren har fået flere udfordringer at slås med. Det er op til lærerene at få en varierende undervisning for at tilfredsstille nutidens elever.

Problemformulering
Hvordan praktiseres storyline-metoden i folkeskolen?
Har moderniteten indflydelse på storyline-metoden?
Hvilke dannelsessyn og læringssyn ligger til grund for storyline-metoden?
Hvordan er indholdet i storyline-metoden i henhold til tværfaglighed, undervisningsdifferentiering, samt projektarbejdsformen?
Hvilke krav og udfordringer stiller denne arbejdsform til os som kommende lærere ?
Og hvilken rolle har læreren i denne undervisningsmulighed?

Indhold

Emnebegrundelse
Problemstilling
Problemformulering
Modernitet
Hvad er storyline?
Hvorfor har storyline-metoden vundet indpas i den danske folkeskole?
Humanistisk menneskesyn
Hvad er dannelsestænkningen bag storyline?
Konstruktivistisk læringssyn?
Dewey og Illeris
Tværfaglighed kontra storyline
Undervisningsdifferentiering
Projektarbejde kontra storyline
Lærerens rolle
Konklusion

Uddrag

Dewey og Illeris
Et vigtigt element i storyline-metoden, er den indlæring eleverne får i undervisningen. Vi mener derfor at Deweys erfaringspædagogik er væsentlig.

Filosoffen og pædagogen John Dewey, erfaringspædagogikkens ophavsfader, ”var én at de første som tog barnet/den lærendes parti.”

Hans centrale begreber var erfaringen og opdragelsen. Dewey har en dialektik som siger at ”der sker noget med omverdenen når man handler” og ”der sker noget med den handlende når omverdenen giver sin respons.” Med det ville han sige, at mennesket er født socialt samt at mennesket tilpasser sig samfundet og forsøger at tilpasse samfundet til sig. Erfaringerne er derfor en kontinuerlig proces.

Ved erfaringerne mener Dewey, at man skal gøre dem indtil man har nået et givent mål, og det skal ske med barnets behov, ønsker og interesser.
En anden interessant grundsætning i Deweys forfatterskab er ”learning by doing”, hvor det er hensigten, at eleven skal eksperimentere aktivt og lære gennem de erfaringer de gør sig.

Deweys eksperimentelle metode: ”(1) udgangspunktet for den refleksive tænkninger, at der foreligger en kontinuerlig aktivitet, der er interessant i sig selv. (2)Undren og formodninger opstår, når et forventet forløb blokeres. (3) Medmindre problemet overvindes igennem den første indskydelse, følger herpå en undersøgelse af situationens betingelser. (4) ud fra hvilken der kan formuleres problemstilling og hypoteser. (5) Disse kan derpå i tanke og handling efterprøves for deres gyldighed med hensyn til at føre videre.”... Køb adgang for at læse mere

Storyline-metoden i praksis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.