Dannelsesbegrebet og socialisering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Pædagogik
 • Godkendt
 • 19
 • 6465
 • PDF
 • 10-02-2003

Eksamensopgave: Dannelsesbegrebet og socialisering

Eksamensopgave i pædagogik.

Problemformulering
Med udgangspunkt i to sociologers (Jürgen Habermas og Anthony Giddens) syn på det moderne samfund, herunder dannelsesbegrebet og socialisering, ønsker vi at belyse de dele af samfundsudviklingen, som har betydning for folkeskolen i dag. Derudover vil vi skildre Dr. Phil og professorer i pæd. Thomas Ziehes syn på lærerrollen og skolen i dag.
Ydermere vil vi forholde os til, hvilke konsekvenser udviklingen af samfundet har for lærerollen og undervisningssituationen.
Vi ønsker at tage stilling til folkeskolens og lærernes rolle i forhold til de moderne børns identitetsdannelse, og til sidst vil vi i denne opgave forholde os til folkeskolens rolle i det moderne samfund.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 2
Jürgen Habermas 3
Det moderne samfund 3
Samfundet og dets udvikling 4
Fornuften og det moderne 4
Den kommunikative handling og de fire gyldighedskrav 4
Systemverdenens kolonisering af livsverdenen 5
Den symbolske reproduktion 6
Anthony Giddens 7
Adskillelse af tid og rum 7
Udlejring af social relationer 8
Alt er til debat 8
Ekspertsystemerne 9
Venskaber i det senmoderne samfund 9
Skolen ifølge Thomas Ziehe 10
Samfundssyn 10
Hvilken betydning har denne samfundsudviklingen på skolen 11
Lærerrollen 12
Hvordan forholder det sig i dag? 13
Sammenfatning 14
Skolen og identitetsdannelsen 15
Lærerens udfordring 16
Konklusion 17
Litteraturliste 18

Uddrag

Samfundsforskere er ikke altid enige, men om en ting er de dog; aldrig tidligere har vores samfund været under så hastig udvikling. Udviklingen og realiseringen af det danske velfærdssamfund i perioden fra sidst i 50´erne frem til 1990érne medførte en på mange måder total modernisering af vores samfund. Samfundet bevægede sig fra at have været et traditionelt landbrugssamfund til at være et samfund hvor industrien blev den dominerende erhvervsfaktor.
Den danske traditionelle kernefamilier tog nye former, dermed blev hverdagen og livsmønstrene i øvrigt, fundamentalt forandret. Med kvinders stigende erhvervsfrekvens, blev børnenes institutions tid på samme tid forøget. Det betød at mange af de omsorgsfunktioner som , som tidligere blev varetaget af familierne nu blev et samfunds anliggende. Den offentlige sektor eksploderede og der skete en udbygning af de sociale sikrings- og omsorgssystemer.
De ”gode gamle dage” var langt henne at hente.

Vores valg af emne har naturlig forbindelse til dette. Som lærer i folkeskolen er det vigtigt, at forholde sig til denne samfundsudvikling. Hvorfor? Fordi den har en afgørende indflydelse på børnene og dermed vores funktion som lærer i folkeskolen. Vi må forholde os til denne udvikling, for at forstå, hvilken baggrund børnene kommer fra, og hvad det er for et samfund vi skal forberede dem på, når de forlader skolen. Vi vil derfor forholde os til, hvilke nye krav børn i dag stilles overfor og hvorfor... Køb adgang for at læse mere

Dannelsesbegrebet og socialisering

[26]
Bedømmelser
 • 24-10-2009
  Bedømmelse af opgaven Problemformuleringen kunne være bedre udspecificeret. I afsnittet skal man lede efter den nøje problemformulering. Derudover er den interessant at læse. Godt med at tage to teoretiker med i opgaven. Når man læser opgaven mangler der at bliver gjort opmærksom på hvad man vil komme ind på de efterfølgende afsnit. Det kunne være dejligt hvis læseren blev "taget ved hånden" det vil sige guide én i gennem opgaven.
 • 10-03-2011
  super opgave. dejligt med noget inspiration. den del der omhandler teoretikerne, er rigtig god og brugbar.
 • 29-11-2012
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  fin opgave - god struktur
 • 17-11-2011
  det er en rigtig god opgave med en dejlig overskuelig opbygning..