Fotosyntese i grønne planter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 4
  • 1021
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2001
  • 01-03-2001

Fotosyntese i grønne planter

Her er en bio-rapport hvor der vises hvordan man ved hjælp af indikator kan påvise om der sker fotosyntese i grønne planter.

Til sidst er der en lille vurdering om man kan undervise om fotosyntesen i skolens ældste klasser.

Indhold

1. Formål.
2. Teori.
3. Materiale.
4. Fremgangsmåde.
5. Resultater.
6. Fejlkilder.
7. Diskussion/konklusion.
8. Litteratur.
9. Underskrift & dato.

Uddrag

1) Formål:

Forsøgets formål er ved hjælp af phenolrødt som indikator at påvise at der sker fotosyntese hos alle grønne planter.


2) Teori:

For at kunne undersøge planter og sætte deres tilstedeværelse i relation til iagttagne og målte miljøfaktorer, er det nødvendigt at kende lidt til de basale livsprocesser der sker inde i selve planten.
Det er jo ikke nogen hemmelighed at planter og dyr har brug for ilt til deres ånding (respirationsprocessen), og planter har endvidere brug for kuldioxid (CO2) til fotosyntesen.
Ved fotosyntesen sker der følgende proces med sollyset som katalysator dvs.

---

3) Materiale:

Til forsøget blev der brugt følgende udstyr: 4 stk. reagensglas m. tilhørende propper, indikator (Phenolrødt), stykker af plante (Vandpest), sølvpapir, danskvand, og desuden opbevaring i drivhus med ultraviolet lys.

4) Fremgangsmåde:

Selve fremgangsmåden til dette forsøg var uhyre simpelt. Vi satte de 4 reagensglas i stativ hvorefter vi hældte ca. 5 ml. Phenolrødt i hvert reagensglas. Derefter satte vi planten Vandpest i 3 af reagensglassene og hældte op med danskvand. Det sidste vi gjorde var at sørge for propperne sad tæt på hvorefter vi satte stativet ud i drivhuset under ultravioletlys i en uges tid... Køb adgang for at læse mere

Fotosyntese i grønne planter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.