Overgangsritualer | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Overgangsritualer | Synopsis

Opgaven omhandler overgangsritualer i forbindelse med det at opleve døden.
Der tages udgangspunkt i naturreligionerne kontra kristendommen.

Problemstilling
Vi giver i vores opgave en kort definition på overgangsritualer, og beskæftiger os med analyse af døden og af begravelsesritualer inden for kristendommen.
Hvorledes bliver overgangsritualer brugt, og i hvor stor udstrækning er der brug for dem i dag?
Hvad er det vi støtter os til, når vi oplever døden? Er det ritualerne eller er det den bagvedliggende religion? Hvorledes kan vi som lærer/skole hjælpe børn igennem en sorg?

Indhold

1.0 Indledning 1
1.1 Problemstilling 1
2.0 Definition på overgangsritualer 1
3.0 Kristendommens dødsritualer 2
4.0 Har vi brug for overgangsritualer? 3
5.0 Lærerens/skolens rolle i forbindelse med børns sorg 4
6.0 Konklusion 4
7.0 Litteraturliste 5

Uddrag

1.0 Indledning
Det danske samfund hviler på kristne værdier. Ca. 90 % af danskerne er medlem af folkekirken1, men betyder det dermed også, at de er kristne i religiøs forstand? Det er kun en lille del af befolkningen, der bruger kirken regelmæssigt. Resten af folkekirkens medlemmer bruger kun kirken i forbindelse med årets og livets store højtider og overgange, f. eks. ved jul, dåb, bryllup og begravelse. Forholder det sig sådan, fordi vi slet ikke har brug for religionen, men kun for ritualer til brug ved en festlig lejlighed eller når vi er i krise ved en nærtståendes død?
Naturreligionerne har eksisteret i flere tusinde af år, og det er hos dem man ser de fleste overgangsritualer, ritualer for hver overgang i livet. Vi har i vores opgave valgt at beskæftige os med overgangsritualer indenfor kristendommen og i det danske samfund. Vi tager udgangspunkt i døden og i de ritualer, der oftest følger med. Inden for kristendommen findes der faste ritualer, som følger med ved en begravelse, og som finder sted i kirken under gudstjenesten eller i kapellet. Derudover er der de ritualer, som vi selv er med til at skabe. Ting som vi har brug for at foretage os for at bearbejde sorgen - de hjælper os til at genskabe trygge rammer. Rammer som vi har brug for, og som vi er vant til at have for næsten alt hvad vi gør. De giver os tryghed, og det er vigtigt at have i en situation, hvor man har mistet en man holder af... Køb adgang for at læse mere

Overgangsritualer | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.