Ordforrådstilegnelse hos tosprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 5
  • 1638
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2008
  • 17-09-2008

Synopsis: Ordforrådstilegnelse hos tosprogede elever

Denne synopsis lægger op til en diskussion om ordforrådstilegnelse hos de tosprogede elever.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Hvad siger Fælles Mål?
Hvordan lærer vi ord?
Hvilke særlige problematikker er der i forhold til tosprogede?
Litteratur

Uddrag

Indledning:
I en artikel fra Århus Universitet er der for nylig blevet sat fokus på det problem, at de tosprogede elever klarer sig markant dårligere på universitetsuddannelserne end de etnisk danske universitetsstuderende. Anne Leth Pedersen, som er fagleder på Århus Universitet, fortæller, at de tosprogede elever i gennemsnit er 4 år længere om at gennemføre et studium end de danske elever. Dette skyldes, de mangler de sprogfærdigheder, som det kræver for at kunne begå sig i den akademiske verden. Problemet er ikke, at eleverne ikke taler og skriver flydende dansk, men problemet ligger i, at de har svært ved at nuancere sproget i den grad som det er nødvendigt i et videregående studieforløb. Dette er naturligvis et stort problem, og en del af forklaringen skal findes i folkeskolen, hvor der ikke bliver gjort nok for at udvikle disse sprogfærdigheder.
Derfor vil det være interessant at belyse, hvilke redskaber vi som lærere i den danske folkeskole skal benytte os af for at imødekomme denne udfordring. Jeg vil belyse problematikken ud fra de tosprogede elever, man som lærer måtte møde i den almindelige fagundervisning i folkeskolen.

Problemformulering:
Jeg vil gerne undersøge og diskutere, hvordan man som lærer kan hjælpe de tosprogede elever til at udvikle et mere nuanceret sprog, således at de får bedre forudsætninger for at klare de videregående uddannelser. Dette vil blive gjort med udgangspunkt i Fælles MÅL for dansk og dansk som andetsprog med fokus på det talte sprog i skolens ældste klasser.

Hvad siger Fælles Mål?
Dansk som andetsprog hører ikke kun til i danskfaget. For at de tosprogede elevers sprogudvikling kan forløbe optimalt, er det vigtigt, at alle faglærerne tager et ansvar og i samarbejde med hinanden får sat ind dér, hvor der er særlige sproglige vanskeligheder.
I Fælles Mål for dansk som andetsprog står der i formålsparagraffen stk. 2:... Køb adgang for at læse mere

Ordforrådstilegnelse hos tosprogede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.