Optimering elevernes faglige udbytte

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Ingen givet
  • 12
  • 2564
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2011
  • 08-05-2012

Optimering elevernes faglige udbytte

Opgaven er skrevet med udgangspunkt i et praktikforløb på 4 uger på en skole.

Overskrift på opgaven: fokus på skolen, dens placering i nærmiljøet og de elever, der går på skolen.

Problemformulering
Hvorledes kan man som lærer optimere elevernes faglige udbytte i samspil med at, man vedligeholder/booster elevernes sociale relationer i klassen – og i hvor høj en grad er dette i virkeligheden lærerens ansvar?

Underviserens kommentar

Godkendt.

Forfatterens kommentar

Problemformuleringen spænder bredt, da flest mulige CKF'ere forsøgtes afdækket. Opgaven er muligvis lidt rodet, men besvarer problemformuleringen fyldestgørende, og giver et godt eksempel på, hvorledes man kan bygge en praktikrapport op på første år.

Indhold

• Overordnede tanker s. 3
• Problemformulering s. 3
• CKF’er og ny problemformulering s. 3
• Skolens og nærmiljøets profil s. 4
• Planlægningsproces og overvejelser s. 4
• Praktikforløbet s. 5
 Beskrivelse s. 6
 Analyse af problemet s. 6
 Diskussion s. 6
 Handleforslag s. 7
• Konklusion s. 8
• Litteraturliste s. 9
• Bilag1 s. 10
• Bilag 2 s. 11

Uddrag

Overordnede tanker
Vi ønskede i praktikgruppen at undersøge elevernes læring med henblik på deres kulturelle omstændigheder. Vi mente, at det ville være et interessant udgangspunkt i så tilsyneladende et homogent lokalsamfund at undersøge, hvordan dette havde en afsmittende virkning på elevernes samspil i klassen. Dette mundede ud i følgende problemformulering efter samtale med vores pædagogiske vejleder... Køb adgang for at læse mere

Optimering elevernes faglige udbytte

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.