Opsparing i samfundsfagsundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 13
  • 3031
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2002
  • 27-02-2004

Opsparing i samfundsfagsundervisningen

Opgave i samfundsfag om opsparing.

Problemformulering

Hvad er opsparing, og hvilke funktioner har opsparing for individet og for staten? Samt er der interesse konflikter i mellem individ og stat mht. opsparing?
Hvordan belyses dette problem bedst i folkeskolen?

Indhold

Indledning
Problemformulering:
Målsætning:
Funktion for individ
Finanspolitik
Opsparing som finanspolitik
Konflikt mellem stat og individ
Motivation
Undervisningsforløb:
Litteraturliste:

Uddrag

Vi vil ikke gå ind i profit maximering, men kort gennemgå de forskellige muligheder for opsparing.
Desuden vil vi gerne give eleverne et godt og grundigt kendskab til hvordan ens opsparing, og modsat forbrug, har indflydelse på statens finanspolitik, samt hvorledes man som borger ikke altid handler i overensstemmelse med hvad der er i statens interesse. Dernæst vil vi komme ind på hvilke finanspolitiske værktøjer staten kan tage i brug for, at regulere borgernes økonomiske adfærd. Eksempelvis er det, i et givent tilfælde, muligvis i statens interesse, at borgerne øger opsparingskvoten, for at mindske et underskud på betalingsbalancen. Øges opsparingskvoten ikke har staten nogle adfærdsregulerende værktøjer som den kan tage i brug.
Vi vil altså arbejde på et individuelt plan og på et plan der sætter individet i forhold til samfundet. Give indsigt i hvordan ens adfærd har betydning for resten af samfundet, samt hvorfor man pludselig skal til at betale mere i moms eller registeringsafgift... Køb adgang for at læse mere

Opsparing i samfundsfagsundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.