Semesteropgave om Rousseau

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 8
  • 2569
  • PDF
  • Ribe Statsseminarium
  • 2001
  • 26-01-2012

Semesteropgave om Rousseau

Semesteropgave i historie om Rousseau, der vil give et meget godt overblik over hvem Rousseau var og hvordan han havde sin indflydelse på Danmark.

Indhold

Fakta________________________________________________________________________2
Rousseau og folkeskoleloven 1993_______________________________________3
Oplysningstiden som historisk baggrund for pædagogikken____________5
Diverse oplysninger omkring Rousseau i Danmark______________________6
Tilfældet Rousseau_________________________________________________________6
Rousseaus samfundspagt_________________________________________________7
Rousseau om demokrati__________________________________________________7
Rousseaus opdragelsestanker____________________________________________8

Uddrag

Fakta
Jean Jacques Rousseau
Levede fra 1712-78
Rousseau var fransk filosof og opdragelsesteoretiker med meget stor indflydelse på pædagogikkens udvikling.
Hovedværk :
Emile 1762, hvor Rousseau fremfører den tanke, at opdragelse og undervisning skal tilpasses barnets udviklingsstadium og personlighed.
Rousseaus udviklingspsykologi:
Børn kan ikke overbevises af fornuftsgrunde, og derfor kan han uden blusel anbefale: ”Brug magt over for børn og fornuft over for voksne. Det er naturens orden.”
Rousseau vil imidlertid ikke umiddelbart bruge ydre tvang, men vil lade barnet løbe ind i ”nødvendighedens lov”. Den rousseauske lærer vil ikke være en dukkefører, der trækker i trådene, men vil opbygge en pædagogisk labyrint med en udgang. Skulle eleven misforstå sin egen natur, vil læreren ikke være autoritært korreksende, men snarere vejleder, dvs. han er lederen, der kender den rigtige vej. Med baggrund i en forståelse af barndommens egenart vedkender Rousseau sig altså åbent til læreren som magtfaktor og det er vel vanskeligt at kalde hans pædagogik for anti-autoritær... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om Rousseau

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.