Ophævelse af slavehandel | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 5
  • 2057
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2012
  • 12-07-2012

Ophævelse af slavehandel | Synopsis

Det er en synopsis til mundtlig eksamen i historie, hvor jeg fik 12.

Problemformulering
Hvordan kan kanonpunktet om Slaveriets ophævelse med nedslag i trekantshandlen i Danmark aktualiseres og distanceres således, at eleverne får en forståelse for kontinuitet og forandring? Og hvorfor har det betydning, at eleverne får en forståelse derfor i et verdensborgerperspektiv?

Indhold

1. Indledning og formål 1-2
2. Problemformulering 2
3. Slaveriet i fortid og nutid 2-3
4. Fagdidaktiske relfksioner 3
5. Undervisning 3-5
6. Litteraturliste 5

Uddrag

1. Indledning og formål
I den følgende opgave, som er en synopsis og derfor vil blive uddybet til eksamen, vil der kort redegøres for trekantshandlen omkring de Danskvestindiske øer samt slaveriet i dag i forhold til Human Trafficking for derved at aktualisere emnet. Formålet med denne opgave (samt eksamen) er at afklare, hvordan man kan lave et didaktisk begrundet undervisningsforløb med udgangspunkt i Slaveriets ophævelse. Derfor undersøges emnets aktualisering og distancering, idet dette kan styrke elevernes indsigt i kontinuitet og forandring (Undervisningsministeriet, 2009). Emnet er ligeledes relevant i og med, at det er et kanonpunkt, og eleverne kan i arbejdet dermed udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Derved kan eleverne desuden videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur samt andre kulturer (Undervisningsministeriet, 2009)... Køb adgang for at læse mere

Ophævelse af slavehandel | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.