Tosprogede og integration | Børn med særlige behov

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik, Psykologi
  • Godkendt
  • 15
  • 5303
  • PDF
  • Århus Dag- og Aftenseminarium
  • 2000
  • 27-03-2001

Eksamensopgave: Tosprogede og integration | Børn med særlige behov

Eksamensopgave i psykologi og pædagogik om børn med særlige behov og om væsentlige problemstillinger i forbindelse med integration.

Denne opgave omhandler væsentlige problemstillinger i forbindelse med integration af tosprogede børn i folkeskolen. Den tager stilling til samfundsmæssige og skolerelaterede aspekter og diskuterer derudover forskellige integrationsformer.

Indhold

Tosprogede elever i folkeskolen
Danskerne og det fremmede
De fire integrationsformer
Assimilation
Segregation
Smeltedigel-strategien
Pluralistisk integration
Holdninger til integration i folkeskolen
Intentioner og realiteter
Dannelsessyn og demokratiforståelse
Handlekompetencer som dannelsesideal
Læringsrummet
Den kulturelle dimension
Det alment menneskelige
Det unikke i mennesket
Grundlaget for optimalt samarbejde
Afrunding
Litteratur

Uddrag

Baggrunden for at vælge dette emne ligger i den meget følelsesladede samfundsdebat om flygtninge og indvandrere. Hvordan skal disse mennesker med en anden kulturel baggrund integreres i det danske samfund?
Hvilke krav stiller samfundet og skolen i forhold til integrationen, og hvordan er vores muligheder for at tilgodese disse krav?

Kommunikationen med de tokulturelle går ofte skævt på baggrund af vores forskellige normer og værdigrundlag. Der er i øjeblikket i offentligheden fokus på lærernes rolle i forhold til de elever i skolen, som har en anden kulturel baggrund og dermed andre forudsætninger end de danske elever. Hvordan kan vi som lærere ruste os til at undervise de tokulturelle elever og give dem det bedst mulige rum for læring?

Vi vil med udgangspunkt i kommunikation og samarbejde tage stilling til, hvordan mødet med disse elever og deres forældre bliver optimalt og samtidig danner det bedst mulige grundlag for elevernes udvikling i overensstemmelse med den danske folkeskolelov.

Danskerne og det fremmede
Her i Danmark er vi efterhånden opdraget til, at man ikke må tage afstand til dem, der er anderledes end os selv, bare fordi de er anderledes. Alligevel er samfundet til stadighed præget af racisme og skepsis overfor de mennesker, der har en anden kulturel baggrund, end os.

Gruppen af unge danskere er først og fremmest en gruppe af individer. Hvorimod en gruppe af indvandrere fremstår som en forskelsløs menneskeflok, hvis anderledes hud- og hårfarve og uforståelige, interne kommunikationssprog gør dem til lette ofre for generaliseringer... Køb adgang for at læse mere

Tosprogede og integration | Børn med særlige behov

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.