Troen i det moderne samfund | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 15
  • 4969
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2003
  • 27-05-2005

Undervisningsforløb: Troen i det moderne samfund | Eksamensopgave

Handler om troens aktualitet i et moderne samfund med udgangspunkt i islam, Løgstrup og Grundtvig.

Problemformulering
Vi vil belyse trosbegrebet hos Grundtvig og Løgstrup og diskutere disse trosopfattelsers aktualitet i et moderne og flerkulturelt Danmark. I den forbindelse mener vi, det er relevant også at belyse trosbegrebet i islam.

Opgaven vil munde ud i et undervisningsforløb indenfor emnet ”Tro” med udgangspunkt i
faghæftet for kristendomskundskab.

Indhold

Indledning s. 1
Problemformulering s. 1
Trosbegrebet hos Grundtvig s. 2
Trosbegrebet hos Løgstrup s. 3
Det moderne samfund s. 5
Troens aktualitet i det moderne samfund s. 7
Konklusion s. 10
Undervisningsforløb s. 10
Litteraturliste s. 15

Uddrag

Indledning
Det samfund, vi lever i i dag, er præget af værdipluralisme, og det kan være svært at finde en objektiv betegnelses for, hvad tro er. Hvor man tidligere anså kristendommen som værende den eneste sandhed, har vi i dag ikke længere et fælles værdigrundlag at bygge vores liv på. Troen er derved blevet noget subjektivt - en privat sag.

Vi har under vores praktikophold i folkeskolen mødt elever med vidt forskellige opvækstbetingelser og religiøse baggrunde, hvilket, vi har erfaret, har indflydelse på deres normer og værdisæt. Vi er i den forbindelse blevet interesseret i at undersøge den ”danske” trosopfattelse i et samfund, der er præget af værdipluralisme og sekularisering. Kan man overhovedet tale om en sådan ”dansk” trosopfattelse?

---

Trosbegrebet hos Løgstrup (1905-1981)
Efter Løgstrups opfattelse eksisterer der en helhedsdannende og livsoprettende magt i vores univers, som ikke er menneskeskabt og derfor ligger udenfor menneskets bevidsthed. For at forstå denne magt må mennesket erkende, at der er visse områder, hvorpå det ikke har nogen indflydelse. Disse områder er før-kulturelle og dermed eksistentielle grundvilkår, som ikke lader sig ændre. Et vigtigt ...

---

Undervisningsforløb om ”Tro”
Grundtvig og Løgstrups skolesyn
Grundtvig blev inspireret af det studiemiljø, han mødte i England, hvor han så, hvordan fagligheden og menneskeligheden blev forenet med stor succes. Dette stod i skarp kontrast til latinerskolen, han kendte fra Danmark. Vi mener ligesom Grundtvig, at den ideelle lærer er den, der blandt andet formår at forene de to dimensioner i undervisningen, - også i dag hvor undervisningen ligger i spændingsfeltet mellem faglighed, opdragelse og omsorg. Der hersker ofte den holdning, at en... Køb adgang for at læse mere

Troen i det moderne samfund | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.