Bacheloropgave om kostvaner og sundhed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 25
  • 7579
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2006
  • 10-04-2007

Bacheloropgave om kostvaner og sundhed

Bacheloropgave i hjemkundskab om sundhed og kostvaner.

Problemformulering
Hvilke konsekvenser har børns kostvaner for deres sundhed, og hvordan kan hjemkundskabsundervisningen være med til at fremme sunde kostvaner hos elever?

Indhold

Indledning side 2
Problemformulering side 3
Metodevalg side 3
Begrebsafklaring side 5
- Sundhed side 5
- Sunde kostvaner side 6
Det moderne samfund og børns kostvaner side 6
- Børns kostvaner side 6
- Medier side 7
- Dobbeltsocialisering side 8
- Anthony Giddens side 8
- Pierre Bourdieu side 8
- Familiens kostvaner og livsstil side 9
Konsekvenser af børns kostvaner side 10
- Indlæring side 10
- Trivsel side 11
- Sygdomme side 12
Sundhed i skolen side 14
- ”Fælles Mål” side 14
- Handlekompetence side 15
- Hjemkundskab side 16
- Hjemkundskabslærerens rolle og ansvar side 17
- Hjemkundskab og sundhed i fremtiden side 20
Konklusion side 21
Perspektivering side 22
Bilag 1 side 23
Litteratur side 24
- Bøger side 24
- Internet side 25

Uddrag

Indledning
Jeg vil beskæftige mig med børns kostvaner i forhold til sundhed. Dette emne skal man forholde sig til i samfundet, skolen og i familien, man kan ikke undgå, især ikke som hjemkundskabslærer, at skulle tage stilling til dette emne. Jeg har som hjemkundskabslærer et ansvar for, at være med til at fremme elevernes muligheder for, at vælge sundt. Skolens ansvar er at fremme alsidig dannelse jf. Folkeskolens formål § 1, faghæfte 11: Hjemkundskab samt jf. faghæfte 21: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Kostvaner har stor betydning for sundhed, der har både været positive og negative retninger de sidste år. Fedtindtaget er faldet, fedtenergiprocenten har ændret sig fra 37% i 1995 til 33% i 2001, det anbefalet er 30%. Indtaget af frugt og grønt er steget, andelen af voksne der spiser de 600g. frugt og grønt om dagen, er steget fra 4% i 1995 til 11% i 2001. Kosten lever stadig ikke op til anbefalingerne.3 ud af 4 danske børn for alt for meget sukker i forhold til anbefalingerne.1 Over halvdelen af det kommer fra slik, kager, is og lidt mere end en tredjedel kommer fra sodavand og saftevand. Det anbefales, at maximalt 10% af dagens energiindtag kommer fra sukker.2

Overvægt og fedme er i dag et af verdens største sundhedsproblemer, udviklingen betegnes endog af verdenssundhedsorganisationen WHO som en ”fedme epidemi”. Der er en stigende forekomst af overvægtige børn og unge, der er sket en tre dobling de sidste 30 år. WHO har beregnet, at i år 2020 vil 70 % af alle sygdomme, der medfører døden, være en følge af livsstilen. Det karakteristiske er, at befolkningerne ikke bevæger sig tilstrækkeligt i forhold til indtag af mad, hverken på arbejdet, i skolen eller i fritiden. Derudover bliver der ikke spist varieret sund kost, hvilket også er en grund til, at mange flere er overvægtige eller får andre sygdomme.

Jeg har valgt netop dette emne, fordi jeg ser denne kedelige udvikling blandt børn og unge i mit daglige arbejde i forskellige svømmehaller.

Metodevalg
Jeg har i min opgave valgt at fokusere på sundhed, kostvaner, og hvordan hjemkundskabslærere kan undervise i at fremme sunde kostvaner hos børn. For at kunne svare på min problemformulering, ser jeg det nødvendigt at danne et overblik over, hvad det er der gør, at børn og unge spiser som de gør. Hvad er det for påvirkninger, der er med til at styre eleverne i de valg, og i de handlinger de står over for i mødet med mad? For at kunne gå i dybden med dette spørgsmål er jeg nødsaget til, at inddrage mange forskellige teoretikere og deres teorier, da der ikke er én specifik hjemkundskabsfaglig tilgang til emnet... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om kostvaner og sundhed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.