Sundhed og handlekompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Hjemkundskab
  • Godkendt
  • 20
  • 5460
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2008
  • 19-10-2008

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Sundhed og handlekompetence

Hjemkundskabs eksamensopgave om sundhed og handlekompetence.

Emnebegrundelse
Sundhed er et udbredt begreb i Danmark. Overvægt og dårlig sundhedstilstand er blevet et stort problem blandt børn i vores samfund. Opmærksomheden på problemet er blevet skærpet de senere år på grund af unges symptomer på diabetes og andre livstruende sygdomme. Blandt andet derfor er der behov for, at der bliver gjort noget ved sundhedstilstanden.

Det er nødvendigt, at vi som kommende hjemkundskabslærere udvikler vores viden om, hvordan vi kan være med til at ændre den utilfredsstillende sundhedstilstand. Vi har en forestilling om, at det er nødvendigt, at vi fjerner os fra den moraliserende undervisning med løftede pegefingre til en mere kompetencegivende undervisning, for på den måde at håbe på en forøgelse af elevernes fremtidige handlemuligheder. Derfor har vi valgt i denne opgave at tage udgangspunkt i følgende problemstillinger:

• Hvorfor formår eleverne ikke at træffe sunde valg på trods af et stort fokus på sundhed i vores samfund i dag?

• Hvordan kan vi som kommende hjemkundskabslærere øge elevernes kompetencer i forhold til sundhed?

Indhold

Emnebegrundelse 2
Indledning 2
Sundhedsbegrebet 3
Handlekompetence 7
Undervisningsforløb 9
Uge 1. Emne: Det brede og positive sundhedsbegreb 13
Uge 2. Emne: Kostvaner 14
Uge 3. Emne: Frokost 14
Uge 4. Emne: Frokost 14
Uge 5. Emne: Frokost i skoleboden 15
Diskussion 15
Konklusion 17
Litteraturliste 19

Uddrag

Indledning
Vi lever i et højt udviklet velfærdssamfund, hvor der er let adgang og rige muligheder for at vælge og købe gode og sunde levnedsmiddelprodukter af høj kvalitet. Vi har dermed alle betingelser for at vælge og sammensætte en ernæringsrigtig og alsidig kost. Derudover er der adskillige muligheder for at få oplysning, vejledning og information om mad og øvrige levnedsmidler. På trods af ovenstående dokumenterer flere offentlige kostundersøgelser alligevel en del mangler og problemer
i danskernes kost.

Fødevaredirektoratets kostundersøgelse fra 2002 viser dog, at der er sket en forbedring i danskernes kost siden en tilsvarende undersøgelse fra 1995, hvilket selvfølgelig er et godt tegn.
Men til trods for fremgangen er indtaget af fedt stadig for højt, danskerne spiser fortsat ikke nær så mange grøntsager og frugt som anbefalet og ønsket, og derudover er sukkerindtaget for børn over det anbefalede. Undersøgelsen viser også, at der til trods for forbedring i danskernes kost og lavere
energiindtag er flere og flere overvægtige børn, hvilket sandsynligvis må skyldes den ændring, der er sket i vores samfund i forhold til inaktivitet.

Børnerådet har lavet en undersøgelse, ”Sundhed i 8. klasse”, som tager udgangspunkt i en række perspektiver vedrørende sundhed set ud fra 8. klasse elevers egne erfaringer og betragtninger på sundhed. Undersøgelsen viser, at næsten 11 % af eleverne i 8. klasse betegner sig selv som overvægtige. Dette peger altså på, at eleverne er forholdsvis bevidste om deres egen sundhedssituation.

Undersøgelsen angiver også, at størstedelen af eleverne mener, at en del af ansvaret for bedre sundhed er placeret hos dem selv. Men for at kunne fremme denne sundhed efterspørger eleverne selv mere og bedre sundhedsundervisning i skolen. Herudover nævnes dialog omkring sundhed med den enkelte elev som et større ønske fra elevernes side.

Vi oplever i dag en større mængde af informationer, kampagner, reklamer og ekspertviden om sundhed, hvilket betyder, at vi er mere oplyste end tidligere. Vi kender altså til de sundhedsmæssige problemer og deres årsager, men det lader til, at vi har svært ved at omsætte denne viden til handling. Der ligger en selvmodsigelse i det, at vi har en øget viden om sundhedsproblemer, men tilsvarende en stigende handlingslammelse.

Undersøgelsen ”Sundhed i 8. klasse” viser resultater af, at eleverne heller ikke tror på, at kampagner og reklamer har en effekt i forhold til at fremme sundhed. De informationer, der er, er åbenbart ikke gode og effektive nok, for undersøgelsen viser også, at de unge ikke tager sundhedsinformationerne til sig.

Derfor vil vi i opgaven forsøge at bevæge os frem til en bredere forståelse af sundhed og en indsigt i begrebet handlekompetence, for dernæst at forsøge at give et bud på, hvordan undervisning i sundhedsfremme med fokus på handlekompetence kunne se ud... Køb adgang for at læse mere

Sundhed og handlekompetence

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.