Sundhed og handlekompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 20
  • 5171
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2008
  • 19-10-2008

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Sundhed og handlekompetence

Eksamensopgave i madkundskab om sundhed og handlekompetence.

Emnebegrundelse
Sundhed er et udbredt begreb i Danmark. Overvægt og dårlig sundhedstilstand er blevet et stort problem blandt børn i vores samfund. Opmærksomheden på problemet er blevet skærpet de senere år på grund af unges symptomer på diabetes og andre livstruende sygdomme. Blandt andet derfor er der behov for, at der bliver gjort noget ved sundhedstilstanden.

Det er nødvendigt, at vi som kommende hjemkundskabslærere udvikler vores viden om, hvordan vi kan være med til at ændre den utilfredsstillende sundhedstilstand. Vi har en forestilling om, at det er nødvendigt, at vi fjerner os fra den moraliserende undervisning med løftede pegefingre til en mere kompetencegivende undervisning, for på den måde at håbe på en forøgelse af elevernes fremtidige handlemuligheder. Derfor har vi valgt i denne opgave at tage udgangspunkt i følgende problemstillinger:

• Hvorfor formår eleverne ikke at træffe sunde valg på trods af et stort fokus på sundhed i vores samfund i dag?

• Hvordan kan vi som kommende hjemkundskabslærere øge elevernes kompetencer i forhold til sundhed?

Indhold

Emnebegrundelse 2
Indledning 2
Sundhedsbegrebet 3
Handlekompetence 7
Undervisningsforløb 9
Uge 1. Emne: Det brede og positive sundhedsbegreb 13
Uge 2. Emne: Kostvaner 14
Uge 3. Emne: Frokost 14
Uge 4. Emne: Frokost 14
Uge 5. Emne: Frokost i skoleboden 15
Diskussion 15
Konklusion 17
Litteraturliste 19

Uddrag

Indledning
Vi lever i et højt udviklet velfærdssamfund, hvor der er let adgang og rige muligheder for at vælge og købe gode og sunde levnedsmiddelprodukter af høj kvalitet. Vi har dermed alle betingelser for at vælge og sammensætte en ernæringsrigtig og alsidig kost. Derudover er der adskillige muligheder for at få oplysning, vejledning og information om mad og øvrige levnedsmidler. På trods af ovenstående dokumenterer flere offentlige kostundersøgelser alligevel en del mangler og problemer
i danskernes kost.

---

Undervisningsforløb
Vi har i vores undervisningsforløb overordnet valgt at beskæftige os med det brede og positive sundhedsbegreb. Herunder vil vi tage udgangspunkt i frokosten. Grunden til at vi har valgt ...

---

Uge 1. Emne: Det brede og positive sundhedsbegreb
Aktivitet 1
Læreren introducerer det brede og positive sundhedsbegreb for eleverne. Fravær af sygdom, livsstil, levevilkår og livskvalitet. Børns opfattelse af sundhed kan være helt anderledes end voksnes.
Aktivitet 2
Debatspil om sundhed.
Eleverne inddeles i grupper. Der er tre farver papir. Et grønt, et gult og et rødt.
Der er også kort med sundhedsspørgsmål/udsagn i en konvolut.
Træk et spørgsmål ad gangen. Placer svarene på de farvede papirer. Hvis I placerer svaret på det grønne papir, er det fordi, gruppen mener, at udsagnet er godt for sundheden. Hvis udsagnet placeres på det gule papir, er det fordi, udsagnet ikke betyder så meget for sundheden eller at gruppen ikke er enige. Hvis udsagnet placeres på det røde stykke papir, er det fordi, gruppen er... Køb adgang for at læse mere

Sundhed og handlekompetence

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.