Storylineforløb: ”Indianer”

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Almen didaktik, Engelsk
  • Godkendt
  • 5
  • 1148
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 10-03-2004

Undervisningsforløb: Storylineforløb: ”Indianer”

Opgave i almen didaktik, som består af en teoretisk del om storylinepædagogikken og et undervisningsforløb i engelsk "Indianer" - engelsk 8./9. klasse.

Indhold

Indledning
Kundskaber og viden:
Færdigheder og metoder:
Holdninger og værdier:
Forløbet:
Litteratur:
Storylineforløb: ”Indianer” – engelsk: 8. klasse –

Uddrag

Storylineundervisning er en lærebogsuafhængige, tematiske og problemorienterede metode som tager udgangspunktet i elevernes egne erfaringer med anvendelse af fantasi og fiktion som drivkraft. Gennem fortællinger opnår eleverne viden som bliver inspireret af forskellige nøglespørgsmål som læreren stiller. Undervisningen er oplevelsespræget ved at opdage, udforske, reflektere, samtale og handle med elevernes egen kreative og argumenterende tænkning i centrum. Læreren agerer kun som vejleder gennem hele forløbet
(holder den røde tråd i forløbet) mens eleverne er meget aktiv og finder selv på løsninger til problemerne. På det måde bliver eleverne involveret og der læres mere.
Intentionerne med en storylineforløb om emnet ”Indianer” i en 8. klasse svare til Undervisningsministeriets ”Fælles Mål Engelsk 2004” og tager især hensyn til at arbejde med en praktisk-musisk arbejds- og udtryksform med forskellige indfaldsvinkler...

---

Forløbet:
Forløbet om indianere er velegnet som tværfagligt forløb mellem engelsk, historie, billedkunst, sløjd og evt. dansk.

Ved at vælge en film som oplæg benytter vi os af audiovisuelle virkemidler som stimulerer elevernes forståelse og sætter tankeprocessen i gang. Bagefter bliver eleverne selv aktiv ved at opsamle deres viden om emnet. Hermed tager man udgangspunkt i elevernes forhåndsviden og den aktive læringsproces begynder.

Som den næste skridt opmuntreres eleverne til at skabe deres egen mentale model ved at bestemme og beskrive deres stammens identitet. Igennem denne proces kan eleverne formidle deres forhåndsviden til de andre gruppemedlemmerne og i fællesskab opbygger gruppen et fiktiv univers med hjælp af deres egne billeder... Køb adgang for at læse mere

Storylineforløb: ”Indianer”

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.