Bacheloropgave om sprogtilegnelse i engelsk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Engelsk)
  • Godkendt
  • 21
  • 6297
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2002
  • 10-04-2005

Bacheloropgave om sprogtilegnelse i engelsk

Bacheloropgave i engelsk om sprogtilegnelse i engelskundervisningen i folkeskolen.

Problemformulering
Hvilke krav stilles der til mig, som kommende engelsklærer, når jeg møder eleverne til engelskundervisning og hvordan kan jeg planlægge engelskundervisningen?

Indhold

Emnebegrundelse 2
Problemformulering 2
Problemstilling 2
Hvorfor lære engelsk 2
Motivation 3
Sammenfatning af motivation 6
Elevforudsætninger 8
Tidens børn i undervisningen 11
Undervisning i engelsk 12
Sproglæring/tilegnelse 15
Konklusion 20
Litteraturliste 21

Uddrag

Emnebegrundelse
Fremmedsprogstilegnelse er et nødvendigt valg for mig som kommende sproglærer i både engelsk og tysk. Som lærer, føler jeg mig forpligtet til at vide, hvorledes tilegnelse af et fremmedsprog bedst finder sted, således at min planlægning bliver så optimal som mulig, for alle parter. En vigtig del af fremmedsprogstilegnelsen er ordforrådet. Ordforrådet er altså en grundlæggende del af et fremmedsprog og vil derfor være mit fokuspunkt.

Problemstilling
Der er en række spørgsmål, som jeg mener, er vigtige at søge, at få svar på inden engelskundervisningen, for overhovedet at kunne planlægge og gennemføre den. Som udgangspunkt; hvorledes er eleverne så motiveret til engelskundervisning og hvorledes kan jeg være medvirkende til at eleverne bliver/forbliver positivt motiveret? Hvad er elevens forudsætninger for at lære engelsk, dvs. hvad er det for nogle børn, der skal lære engelsk? Hvilke interesser og færdigheder har de og hvordan lærer de? Hvilke formål og mål er der for engelsk i folkeskolen? Hvad skal engelskundervisningen indeholde og ikke mindst hvordan skal den gennemføres?

Hvorfor lære engelsk?
En vigtig forudsætning for at kunne planlægge og gennemføre engelskundervisning, er at fastlægge, hvorfor der skal læres engelsk. Der er betydelig forskel på, om der læres engelsk til brug i militæret, i banken eller om der er tale om mere generel brug i dagligdagssituationer. Det er ligeledes vigtigt, om det er frivillig undervisning eller om det er, ja, jeg tillader mig at kalde det ”tvang”. Engelskundervisning i folkeskolen i Danmark er obligatorisk undervisning fra 4.-9. klasse, hvor der afsluttes med en mundtlig prøve. Det er altså ikke af frivillige grunde eleverne i folkeskolen har engelsk, hvilket betyder, at deres motivation for engelskundervisning ikke nødvendigvis er positiv. Hermed også sagt, at motivation er en faktor, der har betydning for engelskundervisning, da den kan have betydning for, hvilke resultater der kan nås.

Motivation
Motivation er en del af al undervisning, både fra lærer og elevs side. Jeg vil her gå ud fra at læreren er positiv motiveret og derfor ikke komme nærmere ind på denne, men blot koncentrere mig om elevens motivation, da det er dennes tilegnelse af fremmedsprog der er i centrum. Men hvad er motivation egentlig i forbindelse med fremmedsprogstilegnelse? Elevernes motivation inden mødet med engelskundervisning er meget forskellig fra hinanden og kan skyldes forskellige påvirkninger og holdninger. Motivation inddeles af fremmedsprogspædagoger i henholdsvis integrativ og instrumental motivation, og den almene pædagogik inddeler motivation i henholdsvis intrinsec og extrinsec motivation(1). Sidstnævnte motivationsbegreber bygges på et bredere perspektiv, således at mange flere faktorer er på spil. Begge inddelinger vil jeg i det følgende uddybe nærmere.

Teaching by Principles H. Douglas Brown... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om sprogtilegnelse i engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.