Semesteropgave om sprogtilegnelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 10
  • 2111
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 04-11-2004

0.-2. klasse, Undervisningsforløb: Semesteropgave om sprogtilegnelse

Semesteropgave i dansk som andetsprog om sprogtilegnelse.

Opgaven tager udgangspunkt i Karen Lunds faseteori. I opgaven findes også et undervisningsforløb til en 2. klasse med henvisninger til hendes teori.

Indhold

1. Begrundelse for valg af emne ………………………………………….…………………s.2
2. Karen Lunds 3 faseteori ……………………………………………………………..s.2
a. Karen Lund (data) ……………………………………………………………..s.2
b. 3 faseteorien ……………………………………………………………..s.3
3. Undervisningsforløb med henvisninger til Karen Lunds teori……………..…..s.6
4. Konklusion og refleksion ……………………………………………………………..s. 9
5. Litteraturliste ……………………………………………………………..s.10
6. Bilag 1

Uddrag

1. Begrundelse for valg af emne.
Vi har i denne opgave valgt at tage udgangspunkt i Karen Lunds 3 faseteori. Vi har valgt at fokusere på indlæringen af nye ord, altså opbygningen af et bredt ordforråd. Vi har desuden valgt at koncentrere os om børn i indskolingen og deres ordforråd. Vi vil først redegøre for Karen Lunds teori, og dernæst vil vi komme med et bud på en undervisningsplan samt et materiale valg, som vi mener vil være egnet til brug i indskolingen. Vi tager udgangspunkt i opbygningen af et godt og bredt ordforråd, da vi mener, at det er
nødvendigt først at sætte eleverne i stand til at sætte ord på begreber, ting og tanker, derefter kan man begynde, at raffinere sproget og arbejde med sprogets opbygning osv. Det er nødvendigt at have mange ord at arbejde med når man skal til at udbygge elevens sprog... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om sprogtilegnelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.