Spiseforstyrrelser i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 12
  • 3370
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2002
  • 16-02-2003

Spiseforstyrrelser i madkundskab

Opgave i madkundskab om spiseforstyrrelser og de medfølgende mangelsymptomer.

Problemformulering
Hvad karakteriserer en spiseforstyrrelse?
Hvad kan årsagen være til, at nogle personer udvikler en spiseforstyrrelse?
Hvilke kost- og ernæringsmæssige forhold er det vigtig at være opmærksom på i forbindelse med spiseforstyrrelser?
Hvad kan man som lærer gøre for bl.a. at forebygge spiseforstyrrelser?

Indhold

Spiseforstyrrelser 1
Indledning 2
Problemformulering 2
Hvad er en spiseforstyrrelse? 3
Årsager til spiseforstyrrelser 5
Kost og ernæringsmæssige forhold 5
Energiindtagelse og pubertet 5
Spiseforstyrrelser og indtagelse af fødevarer 6
Hvad sker der når kroppen mangler mad? 6
Hvad er lærerens opgave i forbindelse med spiseforstyrrelser? 9
Konklusion 10
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning
Jeg har i denne opgave valgt at skrive om spiseforstyrrelser. Årsagen til at jeg finder dette
interessant i skole sammenhæng er, at undersøgelser viser, at hyppigheden af spiseforstyrrelser er stigende, og da hovedparten af de spiseforstyrrede skal findes blandt unge kvinder i alderen 14-24 år mener jeg, at én af mine opgaver som kommende (hjemkundskabs-)lærer er at være med til at forebygge disse spiseforstyrrelser blandt de unge i folkeskolen. Jeg har endvidere valgt at rette mit fokus mod piger med spiseforstyrrelser, da ovenstående undersøgelser også viser, at det for det meste er de unge piger der er overdrevent bekymrede for deres vægt og kropsform. De er ikke tilfredse med sig selv og deres udseende og bange for at tage på i vægt. Dette bringer pigerne i en risikogruppe, hvor man må forudse, at en videreudvikling af risikoadfærden nogle gange kan ende med sygdom. Derfor skal det forebyggende arbejde primært rette sig mod denne risikogruppe. Begreberne risikogruppe og risikoadfærd vil blive uddybet senere i opgaven... Køb adgang for at læse mere

Spiseforstyrrelser i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.