Opgave om sociologi og modernitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 4
  • 1306
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2001
  • 10-02-2002

Semesteropgave, Undervisningsforløb: Opgave om sociologi og modernitet

Den senmodanistiske verden og sociologiske overvejelser.

I denne opgave vil jeg se på hvordan man kan inddrage sociologi i undervisningen, hvordan man kan man indarbejde emnet i en årsplan, samt give et eksempel på et undervisningsforløb.

Indhold

Undervisningsforløb
Overvejelser i forhold til faghæftet.
Min rolle.
Seminariefaglighed.
Fremlæggelse på seminariet.
Litteratur.

Uddrag

Undervisningsforløb.

Klassen er en 9. klasse på Borgerskovskolen i Nyborg og emnet er sociologi. Jeg har klassen i 22 lektioner fordelt på syv uger. Jeg starter med et oplæg om sociologi; hvad er det, hvilke områder dækker det og hvad er det klassen skal i gang med. Dette tager en til tre lektioner.

Derefter vil en brainstorm på tavlen vise hvilke emner eleverne er interesseret i - klassen har efter mit oplæg haft nogle dage til at tænke over mulige emner. Klassen bliver delt ind i grupper på to-tre elever. Da jeg ikke kender klassen, er jeg ikke i stand til at vurdere om grupperne er hensigtsmæssige delt ind. Dette vil jeg reflektere med min praktiklærer.

Jeg kunne have bestemt emner på forhånd, men i alle fag, og måske især i samfundsfag, er det vigtigt at vise eleverne at de har medbestemmelse og at det betyder noget at komme med sine ideer og sine holdninger.

Denne brainstorm giver også os mulighed for at have en god snak, hvor jeg lærer klassen bedre at kende og hvor de oplever at jeg er åben for alternativer.
I denne indledende fase, skal jeg også ind på hjemmearbejde og almindelig opførelse ved brug af lokalbiblioteker. Der skal fra starten være nogle rammer, så klassen ved hvor jeg står og jeg er sikker på at de har fået beskederne... Køb adgang for at læse mere

Opgave om sociologi og modernitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.