Elevers kostvaner og indlæringsevne

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 21
  • 6785
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Elevers kostvaner og indlæringsevne

Om skolebørns/elevers kostvaner og kostens indflydelse på indlæringsevnen.

1) Emnebegrundelse – indledning – problemformulering

Der er i medierne meget fokus på danskernes kostvaner og livsstilssygdomme. Derudover er der i denne tid specielt debat om børn og unges kostvaner.

Vi mener at det er en forudsætning for at have gode kostvaner som voksen at disse grundlægges i barndommen og dermed også mens man går i skole. Vi har derfor valgt at koncentrere os om elever fra 7- 14 års alderen da det er i denne aldersgruppe vi hovedsageligt møder børnene i skolen.

Dannelse er for os et bærende element i folkeskolen hvilket vi definerer som det at udvikle selvstændighed, sin egen mening og identitet samt ansvar i bred forstand, som kommer til udtryk i handling og vurdering.

Dannelse handler også om det komplekse i at være menneske, om relationen mellem den enkelte og ”de andre” samt mellem mennesker og samfund.
Da vi er overbeviste om at faget hjemkundskab i høj grad bidrager til elevernes dannelse, finder vi det vigtigt at undersøge hvordan de 7- 14åriges kostvaner er i dag og hvordan sunde kostvaner bør være, så vi kan sætte positivt ind både i den bevidste læring i hjemkundskab og i den skjulte læring der foregår på en skole, dvs. hvordan skolebørns kostvaner kan forbedres.

Da der i dag også er fokus på om kosten har indflydelse på elevernes indlæringsevne, vil vi også undersøge på hvilken måde kostvaner kan have indflydelse på undervisningen.

Derfor lyder vores Problemformulering således:
Hvordan er vilkårene og mulighederne for skolebørns kostvaner ? Har elevernes kostvaner indflydelse på deres indlæringsevne og hvad kan skolen gøre for at forbedre situationen ?

Indhold

1) Emnebegrundelse – indledning – problemformulering 2
2) Definitioner af relevante begreber: 2
• Sundhed 2
• Kostvaner 2
• Rammefaktorer 3
• Måltid 3
• Ernæring 3
3) Hvordan bør sunde kostvaner være?
• NNA – 96 og fordelingen af energien over dagens måltider 3
• Kostmodeller 4
• Kostråd 6
• Rammefaktorer 7
3a) Delkonklusion 7
4) Hvordan er skolebørns kostvaner i dag? 8
• NNA – 96 og fordelingen af energien over dagens måltider . 8
• Morgenmad og frokost samt sukkerindtag 9
• Madpakker 9
• Rammefaktorer 9
4a) Delkonklusion 11
5) På hvilken måde kan kostvaner have indflydelse på undervisningen? 12
5a) Delkonklusion 15
6) Hvordan kan skolebørns kostvaner forbedres? 16
• Det pædagogiske dannelsesprojekt 16
• Faget hjemkundskab 17
6a) Delkonklusion 17
7) Konklusion på problemformuleringen 19
8) Litteraturliste 20

Uddrag

3) Hvordan bør sunde kostvaner være?
• NNA – 96 – og fordelingen af energien over dagens måltider

Vi vil begynde med at se på den officielle anbefaling på fordelingen af de energigivende næringsstoffer 4. Dette er en officiel målsætning for dansk kost og dens sammensætning og blev først anerkendt på ministerielt niveau i 1981, da statens Levnedsmiddelinstitut udsendte den første udgave af De Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNA).

Protein bør udgøre 10-15 % af den samlede energi.

Fedtindholdet bør udgøre højst 30 % af energien og være fordelt på den måde at de mættede fedtsyrer og transfedtsyrer udgør ca. 10 % af energien og de resterende 5-10 % kommer fra de flerumættede fedtsyrer, incl. 1 energiprocent af n-3 fedtsyrer.

Kulhydrat bør udgøre 55-60 % af den samlede energi.
Herunder bør også nævnes at højst 10 % af den samlede energi må komme fra sukker.

6) Hvordan kan elevers/skolebørns kostvaner forbedres?

Vi vil nu komme med nogle bud på hvordan vi mener man kan forbedre skolebørns kostvaner. Først vil vi se på en måltidsordning ”Det pædagogiske dannelsesprojekt” 37 som vi har udvalgt fordi vi mener dannelsesperspektivet er særlig vigtigt i forhold til de kriterier som vi vil opstille i forhold til en sundhedsfremmende skole.

I en sådan måltidsordning er der en eller flere ansatte, men hvor en stor del af arbejdet er delegeret ud til eleverne, således at de får en viden og forståelse for kost, sundhed, levnedsmidler, historie, madlavningsfærdigheder, samarbejdsevner, organisation, indkøb, økonomi, forbrug, økologi, produktion, rengøring, kultur, forskellige kulturer, kommunikation, planlægning, optælling af kassen m.m. Det skulle være et projekt hvor eleverne deltog aktivt igennem hele deres skoletid.

Derefter vil vi se på hvordan faget hjemkundskab kan bidrage til forbedring af skolebørns kostvaner... Køb adgang for at læse mere

Elevers kostvaner og indlæringsevne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.