Opgave om motivation i undervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 12
  • 4098
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2002
  • 26-01-2012

Studieprodukt: Opgave om motivation i undervisningen

Pædagogik studieprodukt om emnet ”Motivation og nysgerrighed”, da vi mener det har stor relevans for vores kommende profession som lærere.

Problemformulering
I vores opgave vil vi belyse, hvad motivation udspringer af? Endvidere vil vi se på sammenhængen mellem nysgerrighed og motivation, mellem læring og motivation, samt hvilke handlemuligheder læreren har.

Indhold

Emnebegrundelse 1
Problemformulering 1
Indledning 1
Humanistisk motivationspsykologi 1
Abraham Maslow 1
Behavioristisk motivationspsykologi 3
K.B. Madsen 3
Burrhus Frederic Skinner 4
Daniel Ellis Berlynes 5
Dialektisk materialistisk motivationspsykologi 6
Lev Semjonovitj Vygotskij 6
Kritisk motivationpsykologi 8
Knud Illeris 8
Konklusion og perspektivering 9

Uddrag

Indledning
Motivation er drivkraft eller bevæggrunde, som f.eks. kan beskrive elevers interesse og
energi overfor skolearbejde.
Der skelnes i motivationspsykologien mellem ydre og indre motivation. Indre
motivation er en direkte motivationsform, hvor en opgave løses udfra interesse eller
tilfredsstillelse dvs. opgaven løses for opgavens egen skyld. Selve beskæftigelsen er
belønningen. Omvendt er ydre motivation en indirekte motivationsform, hvor opgaven
løses for at opnå en belønning.1
Igennem valget af teoretikere vil vi vise forskellige retninger inden for
motivationspsykologien, herunder behaviorismen (Madsen, Skinner og Berlyne),
humanismen (Maslow), dialektisk/materialistisk teori (Vygotskij) samt kritisk teori
(Illeris). Vi vil lægge mest vægt på den behavioristiske tankegang, da vi mener, at det er
den mest anvendte i folkeskolen... Køb adgang for at læse mere

Opgave om motivation i undervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.