Idræt og motivation ud fra praktikken

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Idræt, Almen didaktik
  • Godkendt
  • 21
  • 5144
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2001
  • 05-03-2002

Praktikopgave: Idræt og motivation ud fra praktikken

Om motivation i idrætsundervisningen, herunder om kønsroller, udvikling af personlighed, zapperbørn samt alle praktiske øvelser til eksamen i idræt.

Indledning:

Vores erfaringer i praktikken (på henholdsvis Bagterp Skole i Hjørring og Åbybro Ungdomsskole) har givet os en stor mængde stof til eftertanke. En af de ting vi var enige om var, at en del børn og unge var meget umotiverede omkring deres idrætsundervisning, både den undervisning som var obligatorisk og den undervisning som eleverne frivilligt havde valgt som valgfag.

Vi har siden prøvet at finde mening og sammenhæng i hvorfor de unge er så svære at motivere. I diskussionen har vi forsøgt at finde faktorer, der har skylden for de ”umotiverede unge”. Pudsigt nok , men i situationer når man diskutere om de andres problemer, mister man sans for principiel kritik. Var der virkelig tale om et problem eller var det blot et udslag af vores egen usikkerhed?

Det er ikke kun idrætsklubbernes, forældrenes, men i høj grad vores (som kommende idrætslærere) opgave at finde nye eller alternative metode til at motivere den omtalte gruppe. Den nye lærerrolle (produkt af FSL fra 1993) indebærer en tættere kontakt med eleverne. Det betyder at kommunikation mellem eleverne og os bliver af stor betydning for deres identitetsdannelse, hvor netop motivationen har store betydning. Derfor :

Problemformulering:

Hvordan kan vi som kommende idrætslærere fremme motivationen og dermed elevernes glæde ved idrætten?

Desuden vil vi se på

• Hvad er motivation og hvilke kræfter driver den?
• Indre motivation
• Ydre motivation

• Motivationens betydning for elevernes identitetsudvikling
• Motivation og personlighed
• Erik Eriksons personlighedsudvikling
• Livsstilsudvikling ( Zapper børn )
• Maslovs behovspyramide

• Har kønsrollerne betydning for motivationen i idrætsundervisningen?
• Kønnet, biologisk og kulturelt

Indhold

Indledning
Problemformulering
Begrebsafklaring
Motivationsformer
Motiver
Motivations betydning for elevernes identitetsudvikling
6-12 årige
12-16 årige
Zapperbørn
Kønsroller
Didaktiske Overvejelser.
Undervisning i gymnastik
Konklusion
Litteraturliste
Bilag 1
”CARTOON HERO”
- en lille rytmisk serie
Bilag 2
BEHÆNDIGHED
Bilag 3
Funk
” En lidt anden måde at tælle på 8 på ”
Bilag 4
Atletik
- spring, løb og kast
Bilag 5
Ekspressiv Serie.
Tema: New Yorks gader.
Bilag 6
Redskabsbane
Bilag 7
Badminton
- serv, clear, drop, lob og smash
Bilag 8
Håndbold.

Uddrag

Begrebsafklaring

Motivation er en fællesbetegnelse for alle de indre (psykiske) samt ydre (fysiske) faktorer som driver, aktiverer eller motiverer handling. Motivation handler om det, der påvirker dit valg i en aktuel situation.

Udgangspunktet for vores opgave er at vi tror på at idræt kan fremme både selvtillid, bevidsthed og den enkeltes identitetsdannelse. Ifølge Thomas Ziehe er man er ikke underlagt én skæbne, alt er foranderligt, selv kroppen kan forandres. Med de mange forandringer hverdagen byder på, søger unge derfor de samfundsgrupper, der kan opfylde deres ønskede værdier , ex. sammenhold i idrætsgrupper. Elever søger nemlig nærhed, tryghed og udfordringer… alle komponenter indenfor motivationsområdet ( se figur 1)

Men dette kræver handling og hvis vi ønsker at påvirke elevernes handlinger på vi gøre det via en påvirkning af deres motiver. Derfor er det vigtigt at de enkelte handlinger både har mål og mening for den enkelte elev og for gruppen.

Motivationsformer

Når man taler om motivation taler man om to forskellige former nemlig den indre og den ydre motivation.

Den indre motivation er kendetegnede ved at den tager udgangspunkt i den personlige lyst til idræt. Det er selve aktiviteten og de oplevelser der følger med som er drivkraften. Lysten til at spille fx badminton fordi det er sjovt er et eksempel på indre motivation.
Mål: aktiviteten i sig selv
Mening: glæden ved aktiviteten... Køb adgang for at læse mere

Idræt og motivation ud fra praktikken

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.