Praktikopgave om lærerroller

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 13
  • 3873
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2001
  • 26-02-2002

Praktikopgave om lærerroller

Praktikrapport efter første praktik om lærerroller.

Vi har arbejdet med lærerroller ud fra Nordlæs-undersøgelsens roller:
Skulptøren, entertaineren, træneren og arbejdslederen samt hvordan lærerens menneskesyn kan påvirke valg af virkemidler og lærerroller.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som lærer bevarer overordnet ledelse i en klasse under hensyntagen til Folkeskolelovens formålsparagraf? (Bilag 1):

- Hvilke teoretiske lærerrollemodeller vil vi arbejde ud fra? (side 2)

- Hvilke lærerroller observerede vi i praktikken og hvordan blev de brugt? (side 3)

- Hvilke virkemidler brugte vores praktiklærere for at samle opmærksomhed og bevare autoritet overfor eleverne? (side 6 samt øvelse bilag 4)

- Hvordan påvirker vores praktiklæreres menneskesyn deres valg af virkemidler og lærerroller? (side 7)

Indhold

Emnebegrundelse:
Problemformulering:
At lære at lære
Hvilke teoretiske lærerroller vil vi arbejde ud fra?
Hvilke lærerroller observerede vi i praktikken og hvordan blev de brugt?
Skulptør:
Træneren:
Entertaineren
Lederen
Hvilke virkemidler brugte vores praktiklærere for at samle opmærksomhed og bevare autoritet overfor eleverne?
Hvordan påvirker vores praktiklæreres menneskesyn deres valg af virkemidler og lærerroller?
Konklusion
Litteraturliste:
Bilag

Uddrag

Emnebegrundelse:
Vi har vores fokus på lærerrollen, da vi er i starten af læreruddannelsen, hvor vi overvejer vores egen identitet i forhold til lærerrollen. Det er vigtigt for os som studerende, at få afklaret hvorvidt egne forventninger til egne evner/rolle er realistiske i forhold til "den virkelige verden".

Det er vigtigt for undervisningsforløbet, hvilken rolle læreren planlægger sin undervisning ud fra.
Bevidsthed om de forskellige lærerroller giver mulighed for bevidst at bruge rollerne i planlægningen af fremtidig undervisning i stedet for ubevidst at være i rollerne. Det giver tillige mulighed for at skifte imellem rollerne afhængig af den enkelte situation.
Lærerens rolle har derudover været det område, hvor vi har haft flest diskussioner, idet vi i gruppen har været ret forskellige i vores syn på børn og pædagogik.

At lære at lære
Alle børn er født med fantastiske evner til indlæring. Det er da fantastisk hvad de når at lære inden de starter i skolen.
Tænk lige over det - Det barn, som kommer i skole for første gang i 2001 kan stadig være en del af arbejdsstyrken i år 2060. Det er umuligt at forestille sig de formidable forandringer, der vil ske i løbet af hans/hendes uddannelses- og arbejdsliv.

Vi lever i en meget omskiftelig verden, hvor konkret viden er flygtig - det vi ved i dag kan være forældet i morgen.

Så måske er det rigtigt, hvad hjerneforsker og seminarierektor Kjeld Fredens udtrykker det - at målet med al undervisning er "den lærernemme elev" - at den enkelte elev bevarer glæden og troen på at lære nyt jvf. også folkeskolens formål. Det, at lære hvordan man lærer er vigtigere end hvad man lærer... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om lærerroller

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.