Bacheloropgave om idræt som dannelsesfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 24
  • 5479
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2003
  • 12-03-2003

Bacheloropgave om idræt som dannelsesfag

Bacheloropgave i idræt om idræt som dannelsesfag.

Problemformulering

Hvordan kan idrætsfaget være med til at skabe en personlig udvikling for den enkelte elev, og hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser må dette nødvendigvis få ?

Ud fra problemformuleringen vil opgaven være bygget op på følgende måde:

* Hvilken rolle spiller samfundet som grundlag for dannelse, og hvordan skal dannelse forstås.

* Hvilken rolle kan idrætsfaget spille når det gælder elevens dannelse /handlekompetence.

* Hvilke pædagogiske og didaktiske perspektiver må dette få for idrætslærere i folkeskolen.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Det refleksive moderne
Dannelse/personlig udvikling
Dannelsesteori
Handlekompetence som dannelsesideal
Krop og dannelse
Idræt og handlekompetence
Sammenhængen mellem idrætsperspektiver og handlekompetence
Didaktik
Lærerollen
Faghæftets formål set i perspektiv til undervisningen
Didaktiske og pædagogiske perspektiver
Flow
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Denne opgave bliver i stigende grad lagt i hænderne på institutionerne herunder folkeskolen. Denne dobbelte opgave for folkeskolen er ikke noget nyt. Men i en modernistisk verden hvor samfundsstrukturen er i opbrud, og etikken ikke længere er fastsat at religiøse dogmer eller naturvidenskabelig positivisme, rejser det en ny og væsentlig opgave for folkeskolen, hvor skal der tages afsæt, både i forhold til pædagogik, faglighed og ikke mindst dannelse ? Midt i denne forandrings tid står mennesket/eleven der nødvendigvis bliver nåd til at reducere denne kompleksitet ved at foretage til- og fravalg. Eleverne bliver bombarderet med uanede muligheder, men samtidig må de sande at dette ikke er realiteten på grund af begrænsninger såvel fysisk som psykisk. Det er derfor af stor betydning at eleverne dannes til handlekompetence så de bliver i stand til selv at træffe de afgørende valg. På den baggrund jeg mener at det er både vigtigt og spændende at undersøge hvilke rolle idrætsfaget kan og bør spille i forhold til denne nye situation.

---

Det refleksive moderne
De væsentlige karakteristika ved det moder samfund er hastigheden, dybden og intensiteten hvormed det forandre sig. Men centrale set i forhold til identitetsdannelsen er, som jeg ser det, den refleksive karakter der kendetegner moderniteten.

I præmoderne samfund var det regler, skabt af traditioner eller religionen, der gav grundlag for tryghed og tillid mennesker imellem.
Men med baggrund i ny teknologi(massemedier) der gør det muligt at skaffe uanede mængder af informationer, er vi blevet i stand til at reflektere på et meget højere niveau end tidligere. Vi er i dag langt mere bevidst om vores fortid, fremtid og nutid. På den baggrund er man i dag i stand til at reflektere over bl.a. traditioner, dette giver en bevidsthed om at tingene kunne være anderledes.

Selv fornufts baseret viden bliver undergravet i moderniteten, for vores refleksion medfører nemlig en usikkerhed om ny videns sikkerhed. I kan jo ikke være sikker på at denne viden ikke bliver revideret, så på den måde er videnskaben ikke længere garant for vished og sikkerhed... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om idræt som dannelsesfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.