Bacheloropgave om idræt og identitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 30
  • 12093
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2008
  • 07-12-2008

Bacheloropgave om idræt og identitet

Bacheloropgave om idræt og identitet i folkeskolen.

Problemformulering
Hvordan kan idræt i folkeskolen være med til at styrke elevernes identitetsdannelse og hvilke krav stiller det til idrætslærerens rolle og kompetencer?

Indhold

Indledning 2
Begrundelse for valg af emne 2
Problemformulering 3
Metodeafsnit 3
Definition af kilde 3
Disposition 3
Identitet og identitetsdannelse 3
Kroppen og identitet 3
Idrætsundervisningens indflydelse på identitetsskabende elevkompetencer 3
Handlekompetence gennem idræt 3
Lærerrollen og lærerkompetencer 4
Identitet og identitetsdannelse 5
Erik h. erikson 5
Per schultz jørgensen 6
Jan tønnesvang 6
Sammenfatning 7
Anvendelse af identitetsteorierne i idrætsundervisningen 8
Kroppen og identitet 9
Den kropspsykologiske teori 9
Den kropspsykologiske teori gennem eksempler 10
Sammenfatning 11
Krop, følelser, fysisk aktivitet og selvopfattelse 11
Sammenfatning: 13
Idrætsundervisningens indflydelse på identitetsskabende elevkompetencer 14
Kvalificeret selvbestemmelse 14
Den kvalificerede selvbestemmelses tilværelseskompetencer 15
Sammenfatning: 16
Handlekompetence gennem idræt 17
Handlekompetence og dannelsesideal 17
Handlekompetencernes interne samspil 18
Sammenfatning 19
Lærerrollen og lærerkompetencer 20
Lærerrollen 20
Jan tønnesvang 20
Sammenfatning: 21
Flemming andersen 22
Sammenfatning: 23
Kompetenceniveauer i lærerprofessionalismen 23
Sammenfatning: 24
Konklusion 25
Bilag 1 28
Behovspyramiden 28
Litteraturliste: 29

Uddrag

Kroppen og identitet
I dette afsnit behandles sammenhængen mellem kroppen og identiteten. Her har jeg valgt at inddrage Reinhard Stelters kropspsykologiske teori, da denne teori er udviklet med udgangspunkt i kroppen og identiteten. Derudover indeholder afsnittet beskrivelser af flere undersøgelsers resultater, hvor man har undersøgt sammenhængen mellem fysisk aktivitet og identiteten.
Idrætsundervisningens indflydelse på identitetsskabende elevkompetencer
I dette afsnit vil jeg behandle de kompetencer eleverne kan opnå gennem idrætsundervisningen, og som kan være med til at styrke processen af deres identitetsdannelse.
Jeg har valgt at inddrage Mia Herskinds dannelsestanke i dette afsnit, da hun anvender Jan Tønnesvangs bearbejdning af den kvalificerede selvbestemmelses tilværelseskompetencer, og efterfølgende perspektivere teorierne i forhold til idrætsfaget.

Handlekompetence gennem idræt
I dette afsnit vil jeg beskæftige mig med begrebet handlekompetence og hvordan det kommer til sin ret i faget idræt. Her tager jeg udgangspunkt i Helle Rønholts teori om almen dannelse og handlekompetence.

Lærerrollen og lærerkompetencer
Afsnittet omhandler lærerens rolle samt mit bud på, hvilke kompetencer læreren skal besidde i en idrætsundervisning med identitetsdannelse som fokuspunkt.
Jeg har valgt Jan Tønnesvangs teori om læreren som selvobjekt og Flemming Andersens teori om relationer og deres betydning for elevernes identitetsdannelse. Desuden har jeg valgt at tage Erling Lars Dales teori om de 3 kompetenceniveauer i lærerprofessionalismen med, da jeg mener de har stor betydning for lærerens egen udvikling... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om idræt og identitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.