Samspillet mellem lærere og elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 14
  • 2468
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2004
  • 18-04-2004

Samspillet mellem lærere og elever

Praktikrapport om forholdet og samspillet mellem lærer og elever og deres indbyrdes samspil.

Indledning
Den teoretiske viden vi har fået på seminariet skulle nu afprøves i praksis. På seminariet udvikler vi vores egne illusioner ud fra det vi bliver fortalt. Mens i praktikken er det dét vi oplever der gør indtryk.

Noget man ikke kan lære om på seminariet er lærer/elev og elev/elev forholdet, derfor synes vi, at det er en spændende indfaldsvinkel at tage i praktikken, da det er her det opleves.

Vi har observeret en 6. klasse på Mølkærskolen med 25 elever. Det er vigtigt, at eleverne fungerer godt i skolen rent socialt, hvilket også afspejler sig i Mølkærskolens målsætning.

Vi har undret os over, at fire ud af 25 elever er tilknyttet et støttecenter, for vi har på seminariet fået det indtryk at man ikke i væsentlig grad benytter specialundervisning.

Derfor vil vi beskæftige os med følgende:
• Hvordan fungerer eleverne sammen og hvordan fungerer de i samspil med lærerne?

Indhold

Indledning side 3
Data om skolen side 3
Beskrivelse af en udvalgt pædagogisk situation side 4
Interview med skoleleder side 5
Begrundede problemstillinger side 5
• Forholdet imellem eleverne side 5
• Problemetikken omkring støttecenteret side 6
• Forholdet imellem elev og lærer side 7 Konklusion side 8
Litteraturliste side 9
Bilag side 10

Uddrag

Data om skolen
I Munkebo ligger der tre forstadsskoler, Svishaveskolen, Troelskærskolen og Mølkærskolen. Grundet den forestående kommunesammenlægning er der fare for, at en at skolerne skal nedlægges. Mølkærskolen er den ældste og den største af skolerne med 385 elever og 33 lærer. Skolen er nyrenoveret med gode faglokaler, der medvirker til god trivsel blandt lærer og elever og bedre indlæringsmiljø. Der er dog meget stor forskel på elevernes sociale baggrund, men skolen formår at lære eleverne at udvise gensidig respekt. Dette gør, at den ikke ligger i farezonen for lukning.

Når man ser på Mølkærskolens struktur er den meget traditionelt opbygget, dvs. at kommunen udstykker de overordnede rammer til skolelederen hvis rolle er at bruge skolebestyrelsen og lærerstaben som rådgivende organ. Skolen er opbygget således, at forskellige lærere er tilknyttet indskoling, mellemtrin og overbygning. Eleverne lærer heraf at stå på egne ben og er ikke knyttet til den enkelte lærer hele skoleforløbet. Ideen bag denne ordning er at eleverne skal lære at kunne omstille sig og udvikle selvstændighed i forskellige miljøer.

Ud fra den 6. klasse vi mødte på Mølkærskolen, kunne vi se at målsætningen var godt indfriet. Det er svært med kun tre uger på skolen, at vurderer lærer og elever fagligt, men efter vores gruppe indbyrdes diskussion blev vi enige om, at lærerne var fagligt dygtige og det indvirkede på både det faglige og det sociale niveau i klassen. Elevernes personlige udvikling levede fuldt ud op til skolens målsætning.

Skolerne i kommunen har valg at etablere et samarbejde omkring de svageste elever. Dette gøres ved at man grupperer eleverne efter sociale vanskeligheder og faglig kompetence. På Mølkærskolen har de tre specialklasser, der tager sig af de fagligt svage elever. Derudover tilbyder Mølkærskolen de elever, der ikke fuldt ud kan klare den almindelige undervisning, støtte på et støttecenter.

Alene på et halvt år har Mølkærskolen indskrevet 30 nye elever. Det der trækker er, at skolen har trygge rammer, hjælp til de svage og et højt fagligt niveau. Skolens ansigt udadtil viser, at det er en populær skole hvor der ikke er tiltag til mobning.

Skolen bæger desuden præg af mange nyansatte lærere, i en relativ ung alder. Skolen fokuserer på, at både nye som gamle lærere skal arbejde med sine liniefag, hvilket giver bedre engagement og kvalitet i undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Samspillet mellem lærere og elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.